Femei şi bărbaţi în Republica Moldova, edițiile 2004-2005, 2008-2009, 2012

Culegerea statistică “Femei şi bărbaţi în Republica Moldova. Analiză în aspect teritorial”

Culegerea “Femei şi bărbaţi în Republica Moldova. Analiză în aspect teritorial” ilustrează situaţia în Republica Moldova privind distribuţia rolurilor între femei şi bărbaţi în societate în diverse domenii socio-economico-politice. Pentru prima dată, ediţia a 5-a a acestei culegeri prezintă date la nivelul regiunilor de dezvoltare: mun. Chişinău, Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia. Culegerea conţine date statistice dezagregate pe sexe în perioada anilor 2007-2010 vizînd participarea în viaţa publică şi politică, populaţia, sănătatea, piaţa muncii, antreprenoriatul, învăţămîntul, nivelul de trai, protecţia socială, infracţionalitatea. Pentru prima dată a fost inclus capitolul „Violenţa faţă de femei” care descrie impactul violenţei asupra sănătăţii şi bunăstării şi a familiei în general.

Datele statistice sînt însoţite de scurte analize explicative, de un glosar metodologic de termeni şi de un set de hărţi cu principalii indicatori statistici reprezentaţi în profil teritorial, care ajută utilizatorii să aibă o perspectivă de ansamblu asupra situaţiei femeilor şi bărbaţilor şi să înţeleagă mai bine dinamica relaţiilor dintre sexe, progresele în realizarea egalităţii şi inegalităţile de gen existente la nivelul societăţii.

Culegerea “Femei şi bărbaţi în Republica Moldova. Analiză în aspect teritorial” a fost realizată în cadrul Proiectului Comun ONU “Consolidarea sistemului statistic naţional”, de către Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, în parteneriat cu PNUD şi UN Women şi cu sprijinul financiar al Ambasadei Suediei în Republica Moldova.

Versiuni electronice

Culegerea statistică  "Femei şi bărbaţi în Republica Moldova"

Ediţiile

Breviarul statistic "Femei şi bărbaţi în Republica Moldova"

Breviarul este o continuare la seria de publicaţii de acest gen (culegerea statistică "Femei şi bărbaţi în Republica Moldova, "Ghidul utilizatorului statisticilor de gen") şi cuprinde informaţia despre femei şi bărbaţi, reflectînd situaţia lor în anul 2008, în aşa domenii cum sînt: demografia, ocupaţia şi şomajul, ocrotirea sănătăţii, educaţia, protecţia socială, criminalitatea, nivelul de trai.

Egalitatea de gen, echitatea şi abilitarea femeilor capătă o importanţă deosebită în dezvoltarea durabilă a unei societăţi democratice. Aceasta este îndeosebi actual în lumina angajamentelor statului de a atinge ţintele Obiectivelor de Dezvoltarea ale Mileniului precum şi de a îndeplini prevederile comentariilor CEDAW către Moldova din 2000 şi 2006.

Breviarul a fost publicat în cadrul proiectului comun PNUD, UNIFEM, UNFPA "Consolidarea Sistemului Statistic Naţional".

În limbile română şi engleză
Format A6, 83 pag.
Preţ 50 lei

Versiuni electronice


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER