Finanțe

Denumirea formularuluiPeriodicitatea, termenul de prezentareÎn adresa cui şi de către cine se prezintă
Nr. 1-leasing "Activitatea de leasing"anual, până la data de 31 martieAcest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către companiile de leasing și alte întreprinderi care prestează servicii de leasing.

Nr. 1-invest "Investițiile străine, alocate de către întreprinderi în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții"

trimestrial
  • pe suport de hârtie – până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare.
  • online - până la data de 30 a lunii următoare perioadei de raportare.
Prezintă (pentru trimestrele I - III) organului teritorial pentru statistică agenții economici (cu excepția băncilor comerciale) în capitalul social al cărora sunt investiții străine.
Nr. 1-invest "Investițiile străine, alocate de către întreprinderi în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții"anual, până la 31 maiPrezintă organului teritorial pentru statistică agenții economici (cu excepția băncilor comerciale) în capitalul social al cărora sunt investiții străine și/sau care pe parcursul perioadei de referință au avut tranzacții cu nerezidenții.
Nr. 5-CON "Costurile şi cheltuielile organizațiilor necomerciale"trimestrial – până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportarePrezintă organului teritorial pentru statistică toate organizaţiile necomerciale (asociaţii obşteşti, culte religioase, partide şi alte organizaţii social politice).

Nr. 5-C "Costurile și cheltuielile entității"

trimestrial
  • pe suport de hârtie – până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare.
  • online - până la data de 30 a lunii următoare perioadei de raportare.
De către entitățile, incluse în cercetare acest chestionar poate fi prezentat:
- pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică – până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare;
 - completat on-line pe portalul raportare.gov.md - până la data de 30 a lunii următoare perioadei de raportare.
Nr. 1-asigurare "Cu privire la activitatea asiguratorilor"trimestrial – pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare
anual, până la 15 februarie
Acest formularul se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către societăţile de asigurare