Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în anul 2018

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în anul 20181

Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în anul 2018 populația economic activă a Republicii Moldova (populația ocupată plus șomerii) a constituit 1290,7mii persoane, fiind în creștere (2,5%) față de anul 2017 (1259,1 mii).

Disparități importante pe sexe în cadrul forței de muncă nu s-au înregistrat: ponderea bărbaților (49,9%) a fost practic egală cu cea a femeilor (50,1%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca cea din mediul urban: respectiv 56,5% și 43,5%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani și peste(proporția populației active de 15 ani şi peste în populaţia totală de aceeaşi categorie de vârstă) a constituit 43,3% (în 2017, respectiv, 42,2%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației masculine – 45,8%, în comparație cu cea feminină – 41,0%. Ratele respective pe medii au înregistrat următoarele valori: 43,6% în mediul rural și 42,8% în mediul urban. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 30,2%, iar în categoria 15-642 ani – 47,6%. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă conform legislației naționale (16-58 ani pentru femei şi 16-62 ani și 8 luni pentru bărbați) a fost de 49,7%.

Rata de participare la forța de muncă a persoanelor cu dizabilități3  a constituit 26,7%, inclusiv 28,4% la femei, 25,2% la bărbați, 32,7% în mediul rural și 16,7% în mediul urban4.

Populaţia ocupată a constituit 1252,2 mii persoane, fiind în creștere față de nivelul anului 2017 (1207,5 mii). Ca și în cazul populației economic active, nu au fost înregistrate disparități pe sexe (50,3% femei și 49,7% bărbați), iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban (respectiv 57,2% mediul rural și 42,8% mediul urban).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste(proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste fată de populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 42,0% (în 2017, respectiv, 40,5 %). Rata de ocupare a bărbaților (44,2%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (40,0 %). În distribuţia pe medii de reşedinţă acest indicator a avut valoarea 42,8% în mediul rural și 40,9% în mediul urban. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16-58 pentru femei/62 ani și 8 luni pentru bărbați) a fost de 48,0%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 46,1%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a înregistrat valoarea de 28,5%.

Rata de ocupare a persoanelor cu dizabilități a constituit 26,2%. În distribuția pe sexe acest indicator a înregistrat valorile: 27,8% pentru femei si 24,8% pentru bărbați. Rata de ocupare a persoanelor cu dizabilități din mediul rural a fost mai înaltă (32,5%) în comparație cu cea din mediul urban (15,5%)4.

Din distribuția persoanelor ocupate pe activități economice rezultă că în sectorul agricol au activat 452,0 mii persoane sau 36,1% din totalul persoanelor ocupate (în 2017, respectiv, 390,5 mii și 32,3%). Din rândul acestora, 49 la sută (sau 17,9% din total ocupare) o constituie persoanele ocupate cu producerea produselor agricole în exclusivitate pentru consumul propriu.

În activitățile non-agricole au fost ocupate 800,2 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,1% față de anul 2017. Ponderea persoanelor ocupate în industriea constituit 11,8% (în 2017 – 12,0%), iar în construcții4,7%(în 2017 - 4,7%). Numărul persoanelor ocupate în industrie (147,3 mii) a fost în creștere față de nivelul anului trecut cu 2,0%, iar în construcții a constituit 59,5 mii, crescând cu 5,1% față de 2017. În sectorul servicii au activat 593,4 mii, sau 47,4% din totalul persoanelor ocupate (în 2017 – 51,0%), numărul acestora micșorându-se cu 3,7% față de anul 2017.

În rândul persoanelor ocupate cu dizabilități predomină activitățile agricole (64,8%), urmate de administrația publică, învățământ și sănătate (12,7%), industrie (7,3%), comerț (5,8%)4.

În repartizarea după forme de proprietate 76,6% din populația ocupată a activat în sectorul privat și 23,4% - în sectorul public.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că ponderea salariaților a constituit 62,1% din total (777,2 mii persoane). Marea majoritate a salariaților (90,6%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Munca nedeclarată5 în rândul salariaților a constituit 6,6%, fiind practic la nivelul anului precedent (6,2% în anul 2017). Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înţelegeri verbale) este mai frecventă printre salariații bărbați (8,0%) decât salariații femei (5,3%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unei înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (47,1%), comerț (17,5%) și construcții (7,1%).

În sectorul informal au lucrat 15,9% din totalul persoanelor ocupate în economie (în 2017 – 14,9%), iar 38,5% au avut un loc de muncă informal (în 2017 – 34,7%). Din numărul persoanelor ocupate informal salariații au alcătuit 11,8%.

Din totalul salariaților 7,3% aveau un loc de muncă informal. Salariu „în plic” primesc 7,1% din salariați (inclusiv: 8,8% bărbați și 5,7% femei), iar cele mai mari ponderi ale acestora se estimează pentru activitățile din agricultură (48,2%), comerț (17,1%), industrie (7,1%) și construcții (6,8%).

Numărul șomerilor, estimatconform definiției Biroului Internaţional al Muncii a fost de 38,4 mii, fiind în descreștere față de nivelul anului 2017 (51,6 mii). Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații – 58,4% din total șomeri şi persoanele din mediul urban – 65,6%.6

Rata şomajului(ponderea şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,0%, fiind mai mică fată de anul 2017 (4,1%). Rata şomajului la bărbaţi a fost de 3,5% iar la femei - de 2,5%; în mediul urban – 4,5% și în mediul rural, respectiv, 1,8%. În rândul tinerilor (15-24 ani) rata șomajului a constituit 7,4%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 5,6%.

Printre persoanele cu dizabilități valoarea acestui indicator a fost de 1,9%, inclusiv 1,4% la  bărbați și 2,4% la femei4.

Populația inactivă de 15 ani şi peste a constituit 1692,2 mii persoane. Structura populației inactive se prezintă după cum urmează: majoritatea, 35,3%, o alcătuiesc pensionarii, 20,8% - persoanele declarate de către gospodării ca fiind plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru, 14,3% - elevii și studenții, 11,2% - persoanele care îngrijesc de familie, 11,7% - persoanele care (la momentul interviului) se aflau în țară, dar care nu lucrează în Moldova deoarece deja au un loc de muncă (permanent sau sezonier) peste hotare sau persoanele care planifică să lucreze peste hotare și, restul, 6,7%, o formează alte categorii de persoane inactive din punct de vedere economic.

În anul 2018, ponderea tinerilor NEET a constituit 27,1% din numărul total de tineri cu vârsta de 15-29 ani (cu excepția persoanelor plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru).

Grupul NEET (din limba engleză: „Persons Not in Employment, Education or Training (NEET)”)îl reprezintă tinerii în vârstă de 15-29 ani, care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educaţie şi nu participă la nici-un fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație.

 

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender. 
2 Vârstă de muncă în țările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat.
3 Conform certificatului de dizabilitate și capacitatea de muncă.
4 Informația privind persoanele cu dizabilități a fost inclusă în comunicat la 16 iulie 2019.
Prin munca nedeclarată se înțelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru și sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile Codului Muncii referitoare la încheierea contractului individual de muncă.
Numărul șomerilor oficial înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă la 1 ianuarie 2019 a fost de 18,7 mii persoane.

 

Persoană de contact:
Vâtcărău Elena
şef al direcţiei statistica ocupării
tel. 0 22 40 30 99

2018 activitățile non-agricole cifre construcții date forța de muncă grupul neet indicatori industriea moldova munca nedeclarată numărul șomerilor ocuparea populația inactivă populația ocupată rata de activitate rata de ocupare rata şomajului sectorul agricol sectorul informal sectorul servicii șomajul statistica statistici statutul profesional

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER