Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul I 20221

Forța de muncă

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă (AFM)2, în trimestrul I 2022 forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 854,2 mii persoane, fiind în creștere cu 2,4% față de trimestrul I 2021 (833,9 mii).

În cadrul forței de muncă, ponderea bărbaților (51,9%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (48,1%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea din mediul urban (52,7% și, respectiv, 47,3%).

Rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste(proporția forței de muncă de 15 ani şi peste în populaţia totală de aceeaşi categorie de vârstă) a constituit 40,1%, fiind în ușoară creștere față de nivelul anului precedent (în trimestrul I 2021 - 39,3%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației masculine – 44,4% în comparație cu cea feminină – 36,3%. Ratele respective pe medii au înregistrat următoarele valori: 48,6% în mediul urban și 34,7% în mediul rural (Figura 1).

Datele graficului în format .xlsx

În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 31,7%, în categoria 15-64 ani3 – 48,0% și în categoria 20-64 ani, respectiv 51,6%. Valoarea acestui indicator pentru populația în vârstă de muncă conform legislației naționale (16-59 ani pentru femei și 16-62 ani pentru bărbați) a fost de 51,0%.

Ocuparea

Populaţia ocupată a constituit 828,5 mii persoane, fiind în creștere cu 3,8% față de trimestrul I 2021 (798,1 mii). Ca și în cazul populației economic active, ponderea bărbaților în populația ocupată este mai mare față de cea a femeilor (51,4% bărbați și 48,6% femei), iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban (52,8% mediul rural și, respectiv, 47,2% mediul urban). Vârsta medie a populației ocupate a fost de 43 ani.

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste(proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste față de populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 38,9%, fiind mai înaltă față de nivelul anului precedent (37,6% în trimestrul I 2021) (Figura 2).

 

Datele graficului în format .xlsx

Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (16-59 ani pentru femei și 16-62 ani pentru bărbați) a fost de 49,4%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 46,5%, în vârstă de 20-64 ani – 50,0%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a înregistrat valoarea de 29,7%.

Rata de ocupare a bărbaților (42,7%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (35,5%) și în mediul urban (47,1%) mai mare față de mediul rural (33,7%). Acest indicator a avut valori net superioare la persoanele adulte de ambele sexe în vârstă de 35-44 ani și 45-54 ani (56,6%, 55,5% și, respectiv, 52,7%, 63,7%).

Cele mai mari discrepanțe în funcție de sexe și grupe de vârstă au fost înregistrate la persoanele de 25-34 ani (pentru bărbați rata de ocupare este cu 16,7 p.p. mai mare decât pentru femei) și după medii de reședință - la persoanele de 45-54 ani (cu 19,3 p.p. mai mare pentru persoanele ocupate din mediul urban față de mediul rural). O rată de ocupare mai mare la femei față de bărbați se înregistrează doar la persoanele de 45-54 ani (cu 11,0 p.p.) (Figura 3).

Datele graficului în format .xlsx

Din distribuția persoanelor ocupate pe activități economice rezultă că în sectorul agricol4 au activat 155,3 mii persoane sau 18,8% din totalul persoanelor ocupate, fiind practic, la nivelul anului precedent (în trimestrul I 2021 - 155,7 mii și, respectiv, 19,5%).

În activitățile non-agricole au fost ocupate 673,1 mii persoane, fiind în creștere cu 4,8% față de aceiași perioada a anului trecut (în trimestrul I 2021 – 642,4 mii). Ponderea persoanelor ocupate în industriea constituit 16,2% (în trimestrul I 2021 – 15,2%), inclusiv în industria prelucrătoare 14,1% (indicator ODD 9.2.2) (în trimestrul I 2021 – 12,9%), iar în construcții 6,9%(în trimestrul I 2021 - 6,1%). Numărul persoanelor ocupate în industrie a fost de 134,5 mii, fiind mai mare cu 11,0% față de nivelul anului trecut (în trimestrul I 2021 - 121,2 mii), iar în construcții a constituit 57,3 mii – în creștere cu 16,8% față de anul precedent (în trimestrul I 2021 - 49,1 mii). În sectorul servicii au activat 481,3 mii sau 58,1% din totalul persoanelor ocupate (în trimestrul I 2021 - 472,2 mii sau 59,2% din totalul persoanelor ocupate) (Figura 4).

Datele graficului în format .xlsx

În repartizarea după forme de proprietate, 30,4% din populația ocupată a activat în sectorul public și 69,6% - în sectorul privat sau alte forme de proprietate.

Structura populației ocupate după statutul profesional relevă că marea majoritate o constituie salariații (81,0% din total ocupare sau 671,5 mii persoane), urmați de lucrătorii pe cont propriu (14,3%) și lucrătorii familiali neremunerați (4,3%). Marea majoritate a salariaților (90,4%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Munca nedeclarată5 în rândul salariaților a constituit 5,4% față de 4,6% în trimestrul I 2021. Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înțelegeri verbale) este mai frecventă printre bărbați (7,3%) decât femei (3,5%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (48,0%), construcții (21,0%), comerț (13,8%) și industrie (4,3%).

În sectorul informal au lucrat 15,4% din totalul persoanelor ocupate în economie (în trimestrul I 2021 – 15,9%), iar 20,0% - au avut un loc de muncă informal(în trimestrul I 2021 – 20,2%). Din numărul persoanelor ocupate informal salariații au alcătuit 22,8%. În sectorul non-agricol ponderea ocupării informale a constituit 10,0% (indicator ODD 8.3.1). Cea mai mare pondere a persoanelor ocupate informal este înregistrată în construcții (59,9% din totalul persoanelor ocupate în construcții).

Din totalul salariaților, 5,6% au avut un loc de muncă informal, și, în același timp, au primit salariul „în plic”.

Numărul persoanelor subocupate6 a fost de 27,5 mii, ceea ce reprezenta 3,3% din totalul persoanelor ocupate, fiind în descreștere față de nivelul anului precedent (rata de subocupare în trimestrul I 2021 a constituit 4,2% sau 33,5 mii persoane din totalul persoanelor ocupate).

Din totalul persoanelor ocupate, 8,0% au declarat că doresc să schimbe situația în raport cu locul actual de muncă pe motiv că nu sunt satisfăcute de nivelul remunerării (situație inadecvată în raport cu venitul).

Șomajul

Numărul șomerilor, estimatconform definiției Biroului Internațional al Muncii (BIM)7, a fost de 25,7 mii, fiind în descreștere față de nivelul trimestrului I 2021 (35,8 mii). Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații, care au constituit 66,0% din total șomeri și persoanele din mediul rural – 50,6%8.

Rata şomajului(ponderea şomerilor BIM în forța de muncă) la nivel de țară a înregistrat valoarea de 3,0%, fiind mai mică față de trimestrul I 2021 (4,3%) (indicator ODD 8.5.2).

Rata șomajului la bărbați a fost de 3,8%, iar la femei – de 2,1%; în mediul urban – 3,1% și în mediul rural – 2,9%. În rândul persoanelor de 15-24 ani rata șomajului a constituit 10,3%, valoarea acestui indicator a înregistrat disparități importante pe sexe și medii (11,4% pentru bărbați față de 8,6% pentru femei și, respectiv, 10,9% în mediul rural față de 9,7% – urban), iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 6,4% și a înregistrat disparități importante pe sexe (8,4% pentru bărbați și 3,3% pentru femei) (Figura 5).

Datele graficului în format .xlsx

 

  • Anexe(6 tabele format .xlsx)

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a r. Nistru și mun. Bender.
2 Cercetare statistică selectivă asupra gospodăriilor populației. Metodologia este disponibilă pe site-ul www.statistica.gov.md/ rubrica Metadate/Metodologii statistice - Metodologia anchetei asupra forței de muncă în gospodării.
3 Vârstă de muncă în țările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat.
4 Începînd din 2019 în activitatea agricultură se includ doar persoanele ocupate în activități agricole destinate pieței.
5 Prin munca nedeclarată se înțelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru și sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile Codului Muncii referitoare la încheierea contractului individual de muncă.
6Persoane subocupate: persoane care au avut un loc de muncă, al căror număr de ore efectiv lucrate, în total, în timpul perioadei de referință, a fost mai mic de 40 ore pe săptămână, care au dorit şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare.
7Șomeri conform definiției BIM: persoanele de 15 ani şi peste, care în cursul perioadei de referinţă îndeplinesc simultan următoarele condiţii: (a) nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri; (b) sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni diverse metode pentru a-l găsi; (c) sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile, dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.
8 Numărul șomerilor oficial înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă la 1 aprilie 2022 a constituit 20,9 mii persoane.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția forței de muncă, ocupării și șomajului în unele state ale lumii:

​​​​​​​ILO:

Eurostat:

OECD:

Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructurăObiectivul 8: Muncă decentă și creștere economicăObiectivele de Dezvoltare Durabilă

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER