Glosarul indicatorilor statistici facilitează căutarea statisticilor, oferind o descriere pentru fiecare cuvânt.
Resetare
C
Coeficientul îmbătrânirii populației (Populația)

Coeficientul îmbătrânirii populației – numărul persoanelor în vârstă de 60 ani și peste la 100 locuitori.

 
I
Indicele sarcinii demografice (Populația)

Indicele sarcinii demografice – numărul persoanelor în vârstă inaptă de muncă la 100 persoane în vârstă aptă de muncă.

 
N
Numărul mediu anual al populației (Populația)

Numărul mediu anual al populației – media aritmetică a numărului populației la începutul anului de referință și la începutul anului viitor.

Numărul mediu anual al populației (Populația)

Numărul mediu anual al populației – media aritmetică a numărului populației la începutul anului de referință și la începutul anului viitor.

 
P
Populația cu reședință obișnuită (rezidentă) (Populația)

Populația cu reședință obișnuită (rezidentă) - totalitatea persoanelor ce dețin cetățenia Republicii Moldova, cetățenia altor state și apatrizii, care, la data de referință, au reședință obișnuită pe teritoriul țării.

Estimarea numărului populației cu reședință obișnuită are la bază populația cu reședință obișnuită corectată de la Recensământul Populației și al Locuințelor (RPL) din anul 2014, la care s-a adăugat născuților-vii, s-au scăzut decesele (sporul natural), și s-a inclus sporul migrator (migrația netă).

Reședință obișnuită - loc în care o persoană își petrece, în mod obișnuit, timpul de odihnă zilnică, indiferent de absențele temporare în scopul odihnei, al concediului/vacanței, al vizitelor la rude și prieteni, al afacerilor, al tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase.

Populație prezentă (Populația)

Numărul populației prezente se determină în baza rezultatelor recensământului din anul 2004 și a datelor referitoare la mișcarea naturală și migratorie oficial înregistrate în anul de referință. Totodată, se ia în considerație schimbarea numărului populației în urma reorganizării teritorial-administrative.

Populație stabilă (Populația)

Populație stabilă – numărul persoanelor care au domiciliul stabil pe teritoriul respectiv, inclusiv persoanele absente temporar.

 
R
Rata de dependență a persoanelor tinere (Populația)

Rata de dependență a persoanelor tinere – reprezintă numărul de tineri ce revin la 100 persoane de vârsta 15 - 64 ani, la începutul anului de referință.

Rata de dependență a persoanelor vârstnice (Populația)

Rata de dependență a persoanelor vârstnice – reprezintă numărul de vârstnici ce revin la 100 persoane de vârsta 15 - 64 ani, la începutul anului de referință.

Rata totală de dependență demografică (Populația)

Rata totală de dependență demografică reprezintă numărul de copii în vârsta de 0 - 14 ani și a persoanelor vârstnice (în vârstă de 65 ani și peste) ce revin la 100 de persoane cu vârsta cuprinsă între 15 – 64 ani, la începutul anului de referință.

Reședință obișnuită (Populația)

Reședință obișnuită - loc în care o persoană își petrece, în mod obișnuit, timpul de odihnă zilnică, indiferent de absențele temporare în scopul odihnei, al concediului/vacanței, al vizitelor la rude și prieteni, al afacerilor, al tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase.

 
S
Speranța de viață (Populația)

Speranța de viață – este o estimare a numărului mediu de ani pe care o persoană i-ar trăi, dacă ratele de mortalitate specifice pe vârste ale unui an de referință ar rămâne neschimbate pe parcursul întregii sale vieți.

Speranța de viață la naștere (Populația)

Speranța de viață la naștere – numărul mediu de ani pe care îi are de trăit un nou-născut în perioada respectivă, dacă în decursul vieții nivelul mortalității la fiecare vârstă va rămâne același, cum a fost în anul nașterii.