Glosarul indicatorilor statistici facilitează căutarea statisticilor, oferind o descriere pentru fiecare cuvânt.
Resetare
E
Efectivul salariaților la sfârșitul anului (Numărul salariaților și locurile vacante)

Efectivul salariaților la sfârșitul anului reprezintă numărul de persoane din în ultima zi a anului, angajate cu contract individual de muncă/raport de serviciu pe durată determinată sau nedeterminată (inclusiv lucrători sezonieri, managerul/administratorul), care au lucrat sau care nu și-au putut îndeplini obligațiile de muncă aflându-se în concedii medicale, concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului, concedii de odihna, concedii fără plată, șomaj tehnic, staționare, grevă etc. Nu se includ în categoria de salariați întreprinzătorii individuali care prestează servicii unității în baza unor contracte de drept civil.
 

 
N
Numărul mediu al salariaților (Numărul salariaților și locurile vacante)

Numărul mediu al salariaților  (în echivalent timp complet) reprezintă media aritmetică simplă, calculată în baza sumei efectivelor zilnice ale salariaților din perioada de referință (inclusiv din zilele de repaus săptămânal, sărbătorile legale și alte zile nelucrătoare), împărțită la numărul total al zilelor calendaristice din perioada de referință.

Nu se includ în numărul mediu salariații: aflați în concedii fără plată, concedii medicale, greve, alte persoane absente neplătite, detașați la lucru în străinătate. Salariații aflați în șomaj tehnic/staționare, care beneficiază de o indemnizație din salariul de bază, se includ în numărul mediu proporțional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă.

Salariații care nu sunt angajați cu normă întreagă (sau efectiv lucrează mai puțin de o normă întreagă) se includ în numărul mediu proporțional cu timpul efectiv lucrat sau prevăzut în contractul individual de muncă.

 
S
Salariat (Numărul salariaților și locurile vacante)

Salariat – persoană care prestează o muncă în baza unui contract individual de muncă/raport de serviciu cu angajatorul în schimbul unei remunerații sub formă de salariu în bani și/sau în natură.