Glosarul indicatorilor statistici facilitează căutarea statisticilor, oferind o descriere pentru fiecare cuvânt.
Resetare
I
Indicele cifrei de afaceri în industrie (Industrie)

Indicele cifrei de afaceri în industrie caracterizează situația economică și este utilizat la evaluarea tendințelor curente ale vânzărilor, şi prin urmare, la sesizarea fluctuațiilor pieţei. Indicele cifrei de afaceri în industrie oferă informații referitoare la perspectivele viitoare, la necesitatea şi posibilitatea finanţării investiţiilor dorite şi la cheltuielile de exploatare.

Indicii preţurilor producţiei industriale (Indicii preţurilor producţiei industriale)

Indicele preţurilor producţiei industriale determină evoluţia preţurilor la produsele industriale la primul nivel de comercializare (fără taxa pe valoarea adăugată şi accize). Indicele se calculează lunar, în baza observărilor statistice ale preţurilor la 1860 de produse reprezentative în circa 300 întreprinderi industriale.

Cercetarea preţurilor produselor este bazată pe Nomenclatorul produselor industriale PRODMOLD- 2013, armonizat la standardul european PRODCOM, lista 2013.

Pentru construirea indicelui preţurilor producţiei industriale în calcul sunt luate doar tranzacţiile corespunzătoare primului stadiu de comercializare a produselor, adică la ieşirea acestora din întreprinderile producătoare.

Obiectul tranzacţiilor comerciale efectuate de producătorii industriali către cumpărători sunt produsele vîndute la cel mai detaliat nivel (produse-sortiment). Lista acestora se stabileşte preventiv şi este constantă pentru o anumită perioadă de timp cu posibila actualizare la necesitate.

Tranzacţiile comerciale pot fi efectuate atât pe piaţa internă cît şi la export.

Variabila observată este preţul asociat tranzacţiei care va fi determinat în funcţie de vânzător (agentul economic), de specificul produsului supus tranzacţionării, de tipul de cumpărător şi de alte caracteristici ale tranzacţiei.

Preturile pentru produsele vândute de agenţii economici sunt înregistrate separat pentru livrările pe piaţa internă şi cele pentru export.

 
L
Lucrările (serviciile) cu caracter industrial (Industrie)

Lucrările (serviciile) cu caracter industrial sunt cele executate de agenţii economici în cadrul unor acţiuni de cooperare, în care nu se prevăd transformări esenţiale ale formei produselor supuse prelucrării. Sunt raportate numai acele lucrări care sînt executate pentru terţi sau pentru alte sectoare neindustriale ale întreprinderii.

 
P
Producţia industrială (Industrie)

Producţia industrială reprezintă:
– rezultatul direct şi util al proceselor de extragere a materiilor prime şi materialelor existente în natură;
– rezultatul prelucrării primare a produselor agricole şi silvice;
– rezultatul prelucrărilor executate ulterior asupra produselor industriale;
– lucrările de restabilire a parametrilor tehnici şi calitativi iniţiali ai produselor industriale (cum ar fi: lucrările de reparaţii, de întreţinere etc.).

Produse finite (Industrie)

Produse finite sunt considerate produsele ale căror prelucrare a avut loc în cadrul întreprinderii (au parcurs integral procesul tehnologic) şi corespund standardelor sau condiţiilor tehnice prevăzute în contract. În statisticile industriale produsele sînt exprimate cantitativ şi valoric.