Glosarul indicatorilor statistici facilitează căutarea statisticilor, oferind o descriere pentru fiecare cuvânt.
Resetare
A
Absolvent (Învăţământ şi ştiinţă)

Absolvent este persoana, care în cursul anului de studii de referință a finalizat cu succes un program de educație.

Activitatea de cercetare-dezvoltare (Învăţământ şi ştiinţă)

Activitatea de cercetare-dezvoltare - activitate de cercetare științifică și de dezvoltare tehnologică luate în ansamblu.

 
C
Cercetători (Învăţământ şi ştiinţă)

Cercetători - specialişti din activitatea de cercetare-dezvoltare care realizează nemijlocit crearea de noi cunoştinţe, produse, procedee, metode şi sisteme, precum şi gestionarea acestor genuri de activitate.

Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare (Învăţământ şi ştiinţă)

Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare – sumele cheltuite pentru activitatea de cercetare-dezvoltare (costul) în cursul unei perioade, indiferent de sursele din care provin mijloacele.

 
D
Dezvoltări tehnologice (Învăţământ şi ştiinţă)

Dezvoltări tehnologice (elaborări) – lucrările sistematice, bazate pe cunoştinţele existente obţinute în rezultatul cercetărilor şi (sau) a experienţei practice şi orientate spre crearea de noi materiale, produse, procedee, dispozitive, servicii, sisteme sau metode.

Doctorat (Învăţământ şi ştiinţă)

Doctoratul se realizează prin activitate de cercetare ştiinţifică.

 
E
Educație formală (Învăţământ şi ştiinţă)

Educație formală – ansamblul acțiunilor didactice și pedagogice proiectate instituțional prin structuri organizate sistemic, pe niveluri și cicluri de studii, în cadrul unui proces de instruire realizat cu rigurozitate, în timp și spațiu.

 
I
Invenţie (Învăţământ şi ştiinţă)

Invenţie – soluţie ce rezolvă o problemă tehnică prin mijloace tehnice.

 
M
Marcă (Învăţământ şi ştiinţă)

Marcă – orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care serveşte la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice şi juridice.

 
N
Nivelurile de educație (Învăţământ şi ştiinţă)

Nivelurile de educație reprezintă un set ordonat care grupează programele de educație în raport cu cunoștințele, abilitățile și competențele pe care fiecare program este conceput să le ofere.

 
P
Personal auxiliar (Învăţământ şi ştiinţă)

Personal auxiliar - lucrători care participă la executarea temelor de cercetare-dezvoltare sau care sunt direct implicaţi în executarea unor astfel de teme: lucrătorii subdiviziunilor de planificare economică, financiară, ai subdiviziunilor de informaţii tehnico-ştiinţifice; lucrătorii care efectuează montarea, reglarea, deservirea şi reparaţia utilajelor ştiinţifice şi aparatelor; laboranţii fără studii superioare şi medii de specialitate.

Personalul didactic (Învăţământ şi ştiinţă)

Personalul didactic – reprezintă persoanele fizice care sunt angajate în sistemul de învățământ şi predau în cadrul procesului educaţional şi de instruire (cu normă întreagă şi parţială). Fiecare cadru didactic se înregistrează o singură dată, numai în instituția de învățământ la care are funcția de bază.

Populația de vârstă școlară (Învăţământ şi ştiinţă)

Populația de vârstă școlară – reprezintă populația din grupa de vârstă teoretică corespunzătoare unui anumit nivel de educație, așa cum este indicat de vârsta teoretică de intrare și durată.

Postdoctoratul (Învăţământ şi ştiinţă)

Postdoctoratul constituie o formă de aprofundare a cunoştinţelor teoretice şi a cercetărilor ştiinţifice ale persoanelor ce deţin gradul ştiinţific de doctor. Numărul doctoranzilor şi postdoctoranzilor conform situaţiei la sfârşitul anului.

 
R
Raportul elev-cadru didactic (Învăţământ şi ştiinţă)

Raportul elev-cadru didactic – se referă la numărul mediu de elevi pe cadru didactic la fiecare nivel educațional (învățământ preșcolar, primar, secundar ciclul I şi ciclul II) într-un anumit an de studii.

Rata brută de cuprindere (Învăţământ şi ştiinţă)

Rata brută de cuprindere – reprezintă numărul total de copii/elevi/studenți cuprinși într-un anumit nivel educațional, indiferent de vârstă, ca raport procentual din populația de vârstă școlară oficială corespunzătoare aceluiași nivel educațional.

Rata brută de cuprindere în învățământul terțiar (Învăţământ şi ştiinţă)

Rata brută de cuprindere în învățământul terțiar – reprezintă numărul total de studenți din învățământul terțiar, indiferent de vârstă, exprimat ca procent din populația din grupa de vârstă de 5 ani imediat după învățământul secundar Ciclul II (liceal).

Rata de tranziție în învățământul secundar ciclul I (gimnazial) (Învăţământ şi ştiinţă)

Rata de tranziție în învățământul secundar ciclul I (gimnazial) – reprezintă numărul de noi admiși în primul an al învățământului gimnazial într-un anumit an de studii, exprimat ca raport procentual din numărul de elevi înscriși în ultimul an al învățământului primar din anul de studii anterior.

Rata netă de cuprindere (Învăţământ şi ştiinţă)

Rata netă de cuprindere – reprezintă numărul copiilor/elevilor/studenților din grupa de vârstă oficială corespunzătoare unui anumit nivel educațional, cuprinși în nivelul educațional dat, ca raport procentual din populația corespunzătoare.

Rata specifică de cuprindere pe vârste (Învăţământ şi ştiinţă)

Rata specifică de cuprindere pe vârste – reprezintă numărul copiilor/elevilor/studenților de o anumită vârstă, cuprinși în instituțiile de învățământ la toate nivelurile de educație, ca raport procentual din totalul populației de aceiași vârstă.

 
S
Sistem de educaţie (Învăţământ şi ştiinţă)

Sistem de educaţie – ansamblul instituţiilor şi organizaţiilor (educaţionale, economice, politice, ştiinţifice, culturale, obşteşti), precum şi al comunităţilor (familie, popor, naţiune, grupuri profesionale, mass-media) care, în mod direct sau indirect, explicit sau implicit, realizează funcţii educaţionale, asigurînd procesul de formare şi dezvoltare a personalităţii în cadrul educaţiei formale, nonformale şi informale.

 
T
Tehnicieni (Învăţământ şi ştiinţă)

Tehnicieni - lucrători care participă în activitatea de cercetare-dezvoltare, exercitând funcţii tehnice, de regulă, sub conducerea cercetătorilor (exploatarea şi deservirea instalaţiilor ştiinţifice, utilajului de laborator, tehnicii de calcul, pregătirea materialelor, desenelor tehnice, efectuarea experienţelor, analizelor etc.).

Titular (Învăţământ şi ştiinţă)

Titular – persoana fizică sau juridică căreia îi aparţine dreptul conferit prin titlul de protecţie.