Grupul Tehnic pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a SSN 2022-2030 s-a reunit pentru a discuta obiectivele și direcțiile prioritare

Grupul Tehnic pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a SSN 2022-2030
s-a reunit pentru a discuta obiectivele și direcțiile prioritare

Membrii Grupului Tehnic (GT) pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național (SNN) pentru perioada 2022-2030, din care fac parte reprezentanți ai ministerelor, altor autorități administrative centrale și locale, instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale, mediului academic, agențiilor ONU, Delegației UE ș.a., s-au întâlnit într-o nouă ședință pe data de 14 decembrie 2021.
 
În cadrul ședinței,  Grupul Tehnic a discutat primele patru capitole ale proiectului Strategiei care au fost elaborate cu suportul experților Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, precum și ai Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE).
 
În cuvântul de deschidere, Oleg Cara, director general al Biroului Național de Statistică (BNS) a declarat: „Ne bucurăm că în procesul de elaborare a  Strategiei sunt antrenați experți naționali și internaționali care oferă suport pentru a asigura corespunderea documentului atât necesităților naționale, cât și  standardelor și bunelor practici internaționale. Comentariile și recomandările oferite de reprezentanții instituțiilor publice interesate, ale mediului academic, ale organizațiilor neguvernamentale, agențiilor ONU, altor participanți la discuții sunt foarte utile pentru elaborarea documentului Strategiei care este de o importanță majoră pentru dezvoltarea durabilă a sistemului statistic național ”. Dl Cara a mulțumit agențiilor ONU și Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” pentru suportul acordat întru elaborarea Strategiei.
 
La rândul său, directorul executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, Adrian Lupușor a adăugat: „În baza evaluării Strategiei precedente, prezentată în luna octombrie, obiectivul central al viitoarei Strategii este dezvoltarea unui SSN consolidat, coordonat și transparent, capabil să genereze date statistice de înaltă calitate, care să fie utilizate pe larg de către sectorul public, privat și societate în general”. 
 
În cadrul ședinței, experții din cadrul „Expert-Grup” au prezentat analiza situației privind SSN, obiectivele și direcțiile prioritare de dezvoltare a SSN în perioada de până în 2030, reflectate în prima parte a noii Strategii, urmate de discuții pe marginea acestora. Astfel, au fost punctate următoarele obiective și direcții de activitate:
 
1. Obiectivul nr.1: Capacitatea instituțională a membrilor SSN consolidată pentru a genera date statistice, relevante, deschise, interoperabile și coerente, guvernate de standarde și condusă de inovație.
  • direcția prioritară 1.1.: Consolidarea mandatului pentru colectarea datelor;
  • direcția prioritară 1.2.: Dezvoltarea resurselor umane;
  • direcția prioritară 1.3.: Alocări de resurse financiare sustenabile și eficiente;
  • direcția prioritară 1.4.: Optimizarea structurii interne a BNS.

2. Obiectivul nr.2: Sistemul statistic național (ecosistemul de date) fortificat prin sisteme de bună guvernare, cadrul legal și de reglementare comun, practici de confidențialitate și protecție a datelor pentru a asigura transparența și accesibilitatea datelor de interes public și pentru a crește încrederea publicului în date și utilizarea acestora.

  • direcția prioritară 2.1.: Fortificarea independenței profesionale;
  • direcția prioritară 2.2.: Asigurarea unui climat prielnic pentru respectarea confidențialității datelor;
  • direcția prioritară 2.3.: Dezvoltarea premiselor și capacităților pentru coordonarea strategică;
  • direcția prioritară 2.4.: Optimizarea procedurilor de producție statistică.

3. Obiectivul nr.3: Date de înaltă calitate, oportune, relevante, fiabile, deschise și dezagregate produse pentru a informa societatea   și pentru a susține luarea deciziilor eficiente, bazate pe dovezi care să conducă la o dezvoltare durabilă și o societate incluzivă.

  • direcția prioritară 3.1.: Implementarea managementului calității în SSN bazat pe o abordare comună;
  • direcția prioritară 3.2.: Implementarea unor metodologii statistice pentru a asigura oferirea datelor de înaltă calitate;
  • direcția prioritară 3.3.: Extinderea accesului publicului larg la datele statistice oficiale;
  • direcția prioritară 3.4.: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii TIC a SSN.

4. Obiectivul nr.4: Cultura statistică în societate consolidată pentru a permite factorilor de decizie să utilizeze datele în mod eficient și să furnizeze într-un mod durabil serviciile și resursele de care oamenii au nevoie, pentru recuperarea în situații de criză și pentru a împuternici publicul larg să înțeleagă mai bine statisticile și să responsabilizeze autoritățile.

  • direcția prioritară 4.1.: Reducerea șocurilor metodologice asupra omogenității datelor;
  • direcția prioritară 4.2.: Politică de diseminare și marketing pro-activă și adaptată la nevoile consumatorilor de date;
  • direcția prioritară 4.3.: Reducerea presiunii informaționale pe respondenți și europenizarea statisticilor.

Totodată, în cadrul discuțiilor au fost menționate acțiunile necesare de întreprins în perioada decembrie 2021-martie 2022, care vizează pregătirea documentului final și elaborarea ulterioară a Programului privind dezvoltarea SSN pe termen mediu, inclusiv a Planului de acțiuni detaliat pentru consultare și adoptare la nivel de Guvern.

Ținem să remarcăm că, Strategia vine să susțină în mod direct procesul de implementare a cadrului național de dezvoltare strategică. Furnizând statistici oficiale necesare pentru un proces de politici bazat pe evidențe, SSN va susține eforturile Guvernului în implementarea, monitorizarea continuă și evaluarea intermediară și finală a impactului SND „Moldova 2030”, precum și a implementării Agendei Globale de Dezvoltare Durabilă, dar și a politicilor sectoriale.
 
Menționăm că, ședința inițială a Grupului Coordonator și Grupului tehnicpentru elaborarea proiectului Strategiei de dezvoltare a SSN 2022-2030 s-a desfășurat la data de 29 octombrie curent. Mai multe detalii despre ședință pot fi obținute aici.
 
Materiale aferente
 
SDDSSN_1.png
 
SDDSSN_2.png
 
SDDSSN_3.png


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER