Hotărâri ale Guvernului cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice (PLS)

  • 2023 (Nr. 952 din 28.12.2022)
  • 2022 (Nr. 441 din 22.12.2021)
  • 2021 (Nr. 912 din 16.12.2020)
  • 2020 (Nr. 676 din 27.12.2019)
  • 2019 (Nr. 1226 din 12.12.2018)
  • 2018 (Nr. 1039 din 05.12.2017)
  • 2017 (Nr. 1463 din 30.12.2016)
  • 2016 (Nr. 900 din 30.12.2015)
  • 2015 (Nr. 1008 din 10.12.2014)