Îmbunătăţirea calităţii cercetărilor statistice selective din domeniul social

Îmbunătăţirea calităţii cercetărilor statistice selective din domeniul social

Acest subiect a fost discutat pe larg de către specialiştii Biroului Naţional de Statistică (BNS) în cadrul seminarului de instruire „Implementarea treptată a managementului calităţii în cercetările sociale din Republica Moldova: AFM şi CBGC”. Evenimentul s-a desfăşurat zilele trecute şi a avut loc graţie Proiectului comun ONU „Consolidarea sistemului statistic naţional”.

Scopul seminarului a fost perfecţionarea managementului calităţii datelor, prin implementarea celor mai bune practici şi tehnici de monitorizare, evaluare şi control al activităţii specialiştilor anchetatori şi controlori din reţeaua integrată a cercetărilor statistice Ancheta Forţei de Muncă (AFM) şi Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC).

În cadrul seminarului au fost abordate subiecte teoretice şi practice privind implementarea eficientă a managementului calităţii în cercetările sociale. De asemenea, au fost puse în discuţii tehnici noi de evaluare a calităţii datelor colectate, prin elaborarea de documente şi proceduri, menite să îmbunătăţească activitatea reţelei. Obiectivul final al seminarului a constat în stabilirea unor proceduri clare de lucru, la fiecare etapă a procesului de colectare şi validare a datelor; elaborarea unor documente de lucru standardizate pentru întreaga reţea şi identificarea celor mai bune soluţii pentru înlăturarea problemelor şi dificultăţilor existente la moment în reţea.

Este de remarcat că, la etapa actuală cercetările statistice privind forţa de muncă şi bugetele gospodăriilor casnice sînt cele mai ample cercetări realizate continuu în gospodăriile populaţiei şi reprezintă la moment principala sursă de date privind indicatorii din domeniul social elaboraţi de BNS.

Ancheta Forţei de Muncă este desfăşurată de către BNS începînd cu anul 1998.  Bucurîndu-se de o veche tradiţie în ţările cu economie de piaţă, acest tip de cercetare este unicul instrument prin care se poate măsura complexitatea şi interacţiunea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă. principalul obiectiv al căreia este, pe de o parte, măsurarea populaţiei active (ocupate şi în şomaj) şi a populaţiei inactive, iar pe de altă parte, determinarea structurilor acestor categorii, precum şi a tendinţelor lor de evoluţie.

Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice se efectuează de către BNS cu scopul determinării multiaspectuale a nivelului de trai al populaţiei prin prisma veniturilor şi cheltuielilor, precum şi a indicatorilor nemonetari cu referire la educaţie, sănătate, activitate economică, condiţii de trai, bunuri de folosinţă durabilă şi aprecierea nivelului de trai de către populaţie. Informaţia obţinută în baza acestei cercetări este utilizată în principal pentru determinarea nivelului de trai al populaţiei, dar şi pentru calcularea ponderilor pentru Indicele Preţurilor de Consum şi consumului final al gospodăriilor. În contextul măsurării nivelului de trai al populaţiei, CBGC este utilizată pentru calcularea indicatorilor, care caracterizează sărăcia, fiind posibilă şi evaluarea impactului a diferitor programe şi reforme asupra situaţiei socio-economice a populaţiei.

Persoană de contact:

Ala PÂSLARIUC,
Serviciul informare şi comunicare cu mass-media,
tel.: 0 22 40 30 51


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER