Impactul COVID-19 asupra calității aerului, subiect discutat în cadrul întrunirii regionale de nivel înalt

Impactul COVID-19 asupra calității aerului, subiect discutat în cadrul întrunirii regionale de nivel înalt

Utilizarea Datelor de Observare Spațială a Pământului pentru monitorizarea poluării aerului în cadrul studiilor privind impactul COVID-19 asupra calității aerului din Republica Moldova și Ucraina a fost tematica întrunirii regionale de nivel înalt, desfășurată în regim online la data de 12 februarie curent.

Întrunirea a fost organizată de către Oficiile Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei, în colaborare cu Agenția Spațială Europeană.

Obiectivul major al evenimentului a fost prezentarea datelor de observare spațială în contextul impactului pandemiei COVID-19 asupra calității aerului din Republica Moldova și Ucraina și modul în care rezultatele unei astfel de observări sunt complementare altor informații disponibile în domeniul mediului și a schimbărilor climatice.

În cadrul întrunirii a fost prezentat Raportul privind studiul impactului COVID-19 asupra calității aerului din Ucraina și Republica Moldova realizat în perioada 17 martie - 15 mai 2020, elaborat de Diviziunea Aeronautică a Everis Aerospace S.L.U. cu suportul PNUD. Totodată, a fost abordată necesitatea extinderii aplicației web privind calitatea aerului atmosferic, destinată factorilor de decizie și publicului larg, în sensul combinării datelor din domeniul socio-economic cu datele procesate privind calitatea aerului și identificarea legăturilor dintre fenomenele socio-economice și starea aerului.

În cadrul evenimentului, directorul general al BNS, Oleg Cara, a vorbit despre oportunitățile și provocările în procesul de producere și diseminare a datelor economice, sociale și de mediu, astfel încît aceste date să fie utilizate în dezvoltarea durabilă a țării. Directorul general a menționat suportul partenerilor internaționali în procesul dezvoltării Conturilor economice de mediu, și în special a Contului economic al emisiilor în aerul atmosferic, pentru care s-au efectuat calculele experimentale pentru anii 2014-2016. Aceste date, ulterior, pot servi drept sursă adițională pentru elaborarea indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), oferind date privind emisiile cu efect de seră și poluanții, dezagregate pe tipuri de activități economice.

Dl Cara a adus mulțumiri PNUD și altor parteneri de dezvoltare care au acordat și acordă în continuare asistență BNS în depășirea provocărilor cauzate de pandemia COVID 19 și dezvoltarea producției și diseminării statisticilor oficiale relevante, fiabile și comparabile la nivel intrenațional, necesare pentru monitarizarea ODD și fundamentarea deciziilor la nivel central și local.

 
PNUD_Impact_Covid_aer.png
 
PNUD_Impact_Covid_aer_2.png


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER