În perioada 15-18 august a avut loc prima rundă de instruiri a personalului de recensământ privind organizarea și desfășurarea Recensământului de probă

Biroul Național de Statistică (BNS) organizează în perioada 15-18 august curent seminarul de instruire a personalului temporar de recensământ pentru efectuarea Recensământului de probă al populației și locuințelor din 28 august-10 octombrie 2023.

La seminar participă cca 70 de persoane: șefii, șefii adjuncți, managerii de recensământ din cadrul Centrelor regionale pentru statistică (CRS) Centru, Nord, Sud și a municipiului Chișinău, precum și supervizorii de recensământ. Scopul instruirilor este consolidarea cunoștințelor și capacităților personalului încadrat în recensământ pentru organizarea și desfășurarea Recensământului de probă a populației și locuințelor – etapă obligatorie pentru pregătirea recensământului de bază de anul viitor.

În cuvânt de salut directorul general al BNS, Oleg Cara, a menționat că recensământul de probă al populației și locuințelor are drept scop testarea principalelor aspecte ce țin de metodologia și organizarea recensământului, inclusiv a modalității de colectare, stocare și prelucrare a datelor în vederea asigurării bunei organizări și desfășurării a recensământului propriu-zis care va avea loc în 2024. De asemenea, directorul general a mulțumit colaboratorilor pentru munca și efortul depus în continuare de fiecare persoană, subliniind că este esențială contribuția tuturor persoanelor implicate la recensământul de probă pentru a asigura desfășurarea calitativă și în termenii stabiliți a acestei acțiuni.

Pe parcursul instruirii personalul de recensământ este familiarizat cu principiile metodologice ale recensământului, sfera de cuprindere, sarcinile și atribuțiile personalului temporar de recensământ, metoda de colectare a informațiilor statistice, procedura de recenzare, modul de completare a chestionarelor electronice și altele.

Agenda evenimentului cuprinde subiecte specifice referitoare la completarea corectă a chestionarelor de recensământ precum lista membrilor gospodăriilor și cea a vizitatorilor, gradele de rudenie; caracteristicile demografice, migrația internă și internațională; caracteristicile etno-culturale și educaționale; caracteristicile economice, activitatea agricolă etc.

În parcursul instruirii participanții sunt antrenați în utilizarea aplicației CAPI (interviu personal asistat de computer), aceasta fiind o metodă modernă de colectare a datelor cu utilizarea tehnologiilor informaționale de către operatori, metodă nouă care va fi aplicată la recensământ.

Totodată, în cadrul seminarului sunt prezentate o serie de cerințe cu privire la asigurarea securității și confidențialității datelor cu caracter personal colectate în cadrul recensământului de probă, precum și aspecte referitoare la comunicare.

Runda de instruiri va continua cu un ciclu de seminare pentru personalul temporar de recensământ (recenzorii) antrenat în efectuarea Recensământului de probă al populației și locuințelor din 28 august-10 octombrie 2023 în cele 11 localități ale țării.

Notăm că, instruirea este organizată în cadrul proiectului „Sprijin pentru Biroul Național de Statistică în desfășurarea Recensământului populației și locuințelor din 2024”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fondul ONU pentru Populație (UNFPA).


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER