Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2020

Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 20201,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vânzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2020 faţă de perioada respectivă a anului 2019 a constituit 115,7%.

Tabelul 1. Dinamica indicilor preţurilor producătorului la produsele agricole
în
ianuarie-septembrie2020 faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent, %

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Ianuarie-septembrie 2020

Total produse agricole

108,8

100,9

118,1

115,7

din care:

 

 

 

 

produse vegetale

115,9

117,0

127,2

124,3

produse animaliere

93,3

101,5

94,2

97,7

În perioada de raport, preţurile producătorului la produselevegetale s-au majorat în medie cu 24,3%. Esenţial au crescut preţurile producătorului la culturi bostănoase – cu 79,2%, struguri – cu 61,5%, fructe și pomușoare – cu 48,0%, floarea soarelui (excluzând seminţe de soi) – cu 32,3%, culturi cerealiere și leguminoase boabe – cu 19,8%, soia – cu 9,0 %. În același timp, s-au micșorat preţurile producătorului la cartofi – cu 17,6%, legume – cu 15,7%.

La produsele animaliere, preţurile medii ale producătorului s-au diminuat cu 2,3%. Аu scăzut preţurile producătorului la păsări (în masă vie) – cu 8,5%, porcine (în masă vie) – cu 1,3%. Totodată, au crescut preţurile producătorului la ouă alimentare – cu 18,2%, ovine și caprine (în masă vie) – cu 15,5%, lapte – cu 8,7%, bovine (în masă vie) – cu 2,3%.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender. 
Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste şi reflectă dinamica preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vânzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

 

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 067 770 018

2020 cifre date evoluția prețurilor indicatori indicele prețurilor moldova prețurile producătorului produse animaliere produsele agricole produse vegetale statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER