Industrie şi energetică

INDUSTRIE

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

PREŢIND "Cercetarea preţurilor producţiei industriale"lunar, până la data de 25 a lunii de raportAcest formularul se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unităţile industriale incluse în sondaj, conform listei stabilite de către BNS.
IND TS "Indicatorii pe termen scurt în industrie"disponibil și pe raportare.gov.mdlunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de referinţăAcest formularul poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile incluse în cercetare.

PRODMOLD-A "Cercetare statistică a produselor industriale" 

disponibil și pe raportare.gov.md

anual, până la data de 1 martie

Acest formularul poate fi completat pe portalul raportare.md sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică  de către întreprinderile cu activitate principală de industrie şi cele a căror activitate principală este alta decît industrială, iar producţia industrială reprezintă o activitate secundară.

ENERGETICĂ

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-RE "Stocuri, intrări şi consum ale principalelor resurse energetice"lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei de referinţăAcest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către agenţii economici producători, consumatori şi furnizori de combustibili şi energie electrică.

Nr. 1-BE "Balanţa energetică" 

anual, până la data de 31 martie a anului următor celui de raport

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică  de către agenţii economici producători, furnizori şi consumatori de resurse energetice.

Nr. 1-Gaz "Distribuirea gazelor prin reţea"

anual, până la data de 31 martie  a anului următor celui de raport

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către toate întreprinderile, care posedă licenţă de distribuţie și livrare a gazelor prin reţea.

Nr. 6-it "Producerea energiei electrice"

anual, până la data de 1 martie a anului următor celui de raport

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa Biroului Național de Statistică de către centralele electrice-agenți economici cu activitate principală de producere a energiei electrice, centralele electrice ale întreprinderilor  şi alte centrale electrice cu puterea de 500 kW şi mai mult, hidrocentralele electrice indiferent de putere, de asemenea IS "Moldelectrica".

Nr. 23-H "Distribuţia şi comercializarea energiei electrice"

anual, până la data de 1 martie a anului următor celui de raport

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa Biroului Național de Statistică de către întreprinderile cu genul principal de activitate "Distribuţia şi comercializarea energiei electrice".

Nr. PE "Indicatorii principali de producţie a centralelor electrice"

anual, până la data de 1 martie a anului următor celui de raport

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către statistică întreprinderile şi organizaţiile pentru care producţia de energie electrică reprezintă activitate secundară şi puterea centralei electrice (generatorului) este sub 500 kW.

Nr. 1-PEE "Prețurile pentru energiа еlectrică"semestrial, până la data de 25 a perioadei  următoare celei de raport

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa Biroului Național de Statistică de către agenții economici furnizori de energie electrică consumatorilor finali.

Nr. 1-PG "Prețurile pentru gazul natural"

semestrial, până la data de 25 a perioadei  următoare celei de raport

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa Biroului Național de Statistică de către agenții economici furnizori de gaz natural consumatorilor finali.