Informație pentru presă privind Recensămîntul Populației și al Locuințelor 2014

Recensămîntul populației și al locuințelor ca exerciţiu statistic, are drept scop culegerea și producerea de informații ample privind numărul și distribuția teritorială a populației, structura demografică și socio-economică, structura gospodăriilor casnice și nucleelor familiale, locuințele și condițiile de locuit ale populației țării.

Principiile metodologice şi organizatorice de bază ale recensămîntului  populaţiei  și al locuințelor din anul 2014 au fost elaborate de către BNS în concordanţă cu Recomandările Conferinței Statisticienilor Europeni vizînd efectuarea recensămintelor populaţiei  și ale locuințelor, runda 2010, ţinîndu-se cont de specificul şi particularităţile Republicii Moldova şi de practica internaţională în acest domeniu. Obiectivul acesteia nu este de a recomanda o metodă sau o tehnologie specifică, ci de a prezenta diferite abordări cu avantajele şi dezavantajele lor şi de a îndruma ţările să facă cea mai bună alegere care să se potrivească situaţiilor lor naţionale.

În perioada 12-25 mai 2014 s-a desfăşurat recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor în 1535 de localităţi din care:

 1. urbane – 57;
 2. rurale – 1478.

Întru executarea acestei lucrări statistice au fost angajate în calitate de personal temporar 13933 persoane din care:

 1. recenzori – 11301;
 2. instructori-controlori – 2331;
 3. şef de circumscripţie – 301;
 4. responsabili de recensămînt – 52.

În scopul evitării unor posibile erori de interpretare a rezultatelor înregistrării la recensămînt, precizăm că numărul persoanelor recenzate nu reprezintă populaţia stabilă a Republicii Moldova deoarece:

 1. nu cuprinde persoanele recenzate din structurile Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
 2. include doar  o parte din persoanele plecate din ţară pe o perioadă de pînă la 12 luni şi mai mult, adică doar cei care i-au declarat unul din membrii gospodăriei din ţară. Respectiv, orice comparaţie între informaţiile difuzate astăzi şi datele oficiale privind populaţia stabilă a Republicii Moldova, rezultate în urma recensămîntului populaţiei din 2004 este lipsită de relevanţă.

Acestea urmează a fi diseminate în luna decembrie 2014

 1. Din informaţiile operative obţinute din raportările zilnice de la cele 32 raioane, 2 municipii (Chişinău şi Bălţi) şi o Unitate Teritorial Autonomă (Găgăuzia), centralizate de Biroul Naţional de Statistică, cu privire la ritmul de colectare a datelor statistice în teren în cadrul recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor, în perioada 12-25 mai 2014 (14 zile);
 2. În acest sens au fost recenzate un număr de 1225521 locuinţe (94,9% + 2% locuinţe refuzuri) locuinţe, un număr de 1052997.

De asemenea, au fost înregistrate şi 21279 de refuzuri din care 20000 pe Chişinău şi 279 au fost expediate în scris la adresa BNS.

În continuare veţi observa dinamica recenzării locuinţelor în cele 14 zile:

Ca şi oricare exerciţiu statistic recensămîntul nu este lipsit de erori, în acest sens se planifică şi se petrece ancheta de control. Care estimează erorile de acoperire şi erori de conţinut.

 1. Erorile de acoperire au loc prin omiterea, dublarea sau clasificarea unităţilor de recensămînt în diferite categorii.
 2. Erorile de conţinut apar ca urmare a alegerii răspunsului incorect.

Pentru detectarea şi măsurarea acestor erori este organizată şi efectuată Ancheta de Control (în continuare AC). Ancheta de Control este o renumărare completă a unui eşantion reprezentativ din populaţia recensămîntului urmată de o comparare a fiecărei persoane enumerate în AC cu informaţia obţinută în recensămînt.

Principalele obiective ale AC sînt:

 • Determinarea mărimii sub-acoperirii şi supra-acoperirii persoanelor, iar în unele cazuri şi a gospodăriilor;
 • Măsurarea nivelului calităţii răspunsurilor obţinute prin recensămînt;
 • Eşantionul AC are un plan de sondaj stratificat de serii (cluster), straturile fiind formate la intersecţia criteriilor geografic (Nord, Centru, Sud şi municipiul Chişinău) şi mediul de reşedinţă (rural/urban). Mărimea eşantionului va constitui aproximativ 0,8% din numărul total de sectoare de recensămînt (aproximativ 90 sectoare) extrase din fiecare strat cu o probabilitate proporţională cu mărimea sectorului. Vor fi recenzate toate clădirile, locuinţele şi persoanele din sectoarele selectate.

Momentul de referinţă şi perioada de recenzare:

 • Recensămîntul a fost efectuat conform situaţiei de fapt existente la ora 00:00 din ziua de 12 mai 2014, oră considerată ”momentul de referinţă al recensămîntului”, iar perioada de recenzare pentru AC va fi efectuată în perioada 16 – 29 iunie 2014.
 • Datele şi informaţiile despre populaţie şi locuinţe, colectate în timpul AC, urmează să fie înregistrate în chestionare conform situaţiei existente la momentul de referinţă al recensămîntului.

Persoană de contact:
Natalia Rotari
şef al serviciului informare şi comunicare cu mass-media
tel. 068787255, 0 22 72 70 11


Distribuie
 • Au fost utile aceste informații?
  Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
 • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER