Infrastructura străzilor din localitățile urbane în anul 20221,2

Biroul Național de Statistică comunică informația privind infrastructura străzilor din localitățile urbane în anul 2022.

Spații verzi urbane

Spațiile verzi de folosință generală ocupă cea mai mare suprafață din spațiile verzi urbane

În anul 2022, suprafața spațiilor verzi în localitățile urbane a constituit 6,6 mii ha, ceea ce reprezintă 12,7% din suprafața terenurilor din intravilanul localităților urbane.

Suprafața spațiilor verzi urbane, în proporție de 69,0%, este formată din spații verzi de folosință generală (scuaruri, grădini, parcuri etc.), 18,6% sunt spații verzi cu acces limitat (parcuri sportive, spații verzi pe lângă instituțiile de învățământ și locuințe, spații pentru recreerea copiilor și tineretului etc.), 7,8% - spații verzi din zonele turistice și de agrement, 2,7% - spații verzi cu profil specializat (grădini botanice, zoologice și dendrologice etc.) și 1,9% - spații verzi cu funcții utilitare (plantații pentru consolidarea terenurilor și de protecție a surselor de apă etc.).

Descarcă datele în format .xlsx

Municipiile Chișinău și Bălți dețin cea mai mare suprafață a spațiilor verzi

Repartizarea spațiilor verzi urbane pe regiuni arată că 66,4% din suprafața spațiilor verzi aparține mun. Chișinău, 15,3% - regiunii Nord, după care urmează regiunea Centru - 9,8%, regiunea Sud - 6,1% și UTA Găgăuzia - 2,4%. În top 3 localități urbane cu cea mai mare suprafață a spațiilor verzi sunt mun. Chișinău, mun. Bălți și or. Călărași. (Anexă, Tabelul 1)

Ponderea suprafeței spațiilor verzi și a străzilor (convențional spații publice) în suprafața intravilanului localităților urbane a constituit 22,6% (indicator ODD 11.7.1.1.).

Tabelul 1. Lungimea, suprafața străzilor și intravilanului localităților urbane, 2021-2022

 

2021

2022

Lungimea totală a străzilor, km

4 082,3

4 121,1

Suprafaţa străzilor orășenești, ha

5 092,0

5 125,8

Suprafața terenurilor din intravilanul localităților urbane, ha

51 493,9

51 874,4

Ponderea suprafeței spațiilor verzi și a străzilor în suprafața intravilanului localităților urbane, %

22,7

22,6

Descarcă datele în format .xlsx

Iluminarea străzilor orășenești

Gradul de iluminare a străzilor orășenești a constituit circa 81% la nivel de țară

În anul 2022, lungimea porțiunilor de străzi orășenești iluminate a constituit 3,3 mii km, gradul de acoperire a străzilor urbane cu iluminare la nivel de țară constituind 81,2%.

Descarcă datele în format .xlsx

Localitățile urbane din UTA Găgăuzia și municipiul Chișinău dețin cel mai mare grad de iluminare stradală

În profil regional localitățile din UTA Găgăuzia (94,9%) și mun. Chișinău (87,7%) au avut cel mai bun nivel de iluminare a porțiunilor stradale, iar cel mai mic nivel l-au avut regiunile Sud (77,7%) și Nord (75,6%). O acoperire mai bună cu serviciu de iluminat stradal (peste 90% din lungimea totală a străzilor) s-a înregistrat în 22 de localități urbane.

Comparativ cu anul 2021, situația s-a îmbunătățit în 11 orașe, lungimea străzilor iluminate majorându-se în total cu 120,1 km (+3,6%). Totuși, în anul 2022, în 9 orașe iluminarea străzilor rămâne a fi asigurată în proporție de până la 50%. Cel mai mic nivel de iluminare stradală a fost înregistrat în orașele Strășeni (22,9%), Glodeni (29,8%) și Frunză (36,4%) (Anexă, Tabelul 2).

Anexe: 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele se referă la situația de la sfârșitul anului.
3 Sursa: Agenția Relații Funciare și Cadastru

Precizări metodologice:

  • Informația este elaborată pe baza datele prezentate de către primăriile orașelor/ municipiilor, precum și întreprinderile care realizează gestionarea infrastructurii străzilor orășenești şi activitatea de înverzire;
  • Conform legii nr. 591/1999 cu privire la spațiile verzi din localitățile urbane și rurale, spațiu verde este definit ca „sistem armonizat arhitectural, format din elemente ale complexelor peisagistice intravilane şi extravilane ale localităţilor urbane şi rurale (peisaje naturale, sectoare ale cursurilor de apă şi bazine acvatice, construcţii rutiere, horticole, locative), important din punct de vedere estetic, biologic şi ecologic, care include, de regulă, o comunitate de vegetaţie (lemnoasă arborescentă, arbustivă, floricolă şi erbacee) şi animale”.

Informații relevante:

 Direcția Statistică a ONU

Obiectivul 11: Orașe și comunități durabileObiectivele de Dezvoltare Durabilă
2021 2022 2022/2021 creșe iluminarea străzilor infrastructura străzilor intravilanul localităţilor madiul rural mediul urban serviciile de salubrizare spații verzi suprafaţa terenurilor

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER