Justiție

Denumirea formularului

Periodicitatea,
termenul de prezentare

De către cine se prezintă

Nr. 1-CC "Numărul contravenţiilor constatate"

anual

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie:

  • Organele autorizate să examineze cauze privind contravenţii pînă la data de 1 februarie organului teritorial pentru statistică;
  • Organele teritoriale pentru statistică la 15 februarie – Biroului Naţional de Statistică.