Lansarea etapei de prelucrare a datelor de la Recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor 2014

Lansarea etapei de prelucrare a datelor de la Recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor 2014

Biroul Naţional de Statistică a început, la 11 aprilie, prelucrarea datelor de la Recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor 2014. Prima etapă a acestui proces o constituie introducerea datelor din chestionare şi codificarea variabilelor asistate de clasificator/nomenclator (localitatea, ţara, etnia, religia, limba, cetăţenia).

Sunt încadraţi circa 200 de operatori, se lucrează în 2 schimburi (7:30-14:30 / 14:30-21:30). Majoritatea personalului sunt operatorii de introducere şi codificare, de asemenea este incadrat personal de suport (administratori IT, supervizori, operatori de validare şi personal tehnic). Operatorii de introducere şi codificare a datelor au fost instruiti, in perioada 5-8 aprilie la cursurile organizate cu susţinerea Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA).

Pentru prelucrarea datelor, au fost recepţionate 100 de laptop-uri în baza contractului de comodat (cu titlu gratuit) dintre BNS şi Comisia Electorală Centrală . Laptop-urile sînt securizate, nu au acces la reţeaua Internet şi posibilităţi de copiere/transmitere a informaţiei pe orice suport (SD card, USB stick, DVD etc.). Aplicaţia de prelucrare date este elaborată cu utilizarea pachetului statistic al domeniului public CSPro (Census and Survey Processing System), cu suportul UNFPA.

Confidenţialitatea este componenţa care va călăuzi toate activităţile de prelucrare a datelor de la recensămînt, întrucît datele din chestionare constituie o informaţie confidenţială, care nu poate fi divulgată, fiind utilizată doar în scopuri statistice. Pentru a asigura protecţia confidenţialităţii datelor, sala de calculatoare va fi sub supraveghere video.

Reiterăm importanţa datelor colectate la recensămînt, întrucît servesc drept bază pentru formarea resurselor informaţionale privind numărul populaţiei ţării, repartizarea teritorială a ei corespunzător caracteristicilor demografice, socioeconomice, naţionale şi lingvistice, nivelul de instruire, precum şi privind fondul de locuinţe şi condiţiile de trai ale populaţiei.

Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţa publiculuiPlanul calendaristic de prelucrare a datelor Recensămîntului Populaţiei şi al Locuinţelor 2014, pentru perioada aprilie 2016 – martie 2017.


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER