Lansarea rezultatelor studiului „Violenţa faţă de femei în Republica Moldova”

Lansarea rezultatelor studiului „Violenţa faţă de femei în Republica Moldova”

Biroul Naţional de Statistică (BNS), în cadrul Proiectului ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”, a organizat astăzi, 12 decembrie 2011 lansarea rezultatelor studiului în gospodării „Violenţa faţă de femei în Republica Moldova”.

Studiul respectiv a fost realizat în premieră de către BNS şi a avut drept scop estimarea prevalenţei violenţei faţă de femei, factorilor ce determină acest fenomen, precum şi impactul violenţei asupra sănătăţii şi bunăstării femeii şi a familiei în general. Studiul cantitativ a fost realizat în paralel cu studiul calitativ, care a presupus discuţii în focus grupuri şi interviuri în profunzime.

Unul din obiectivele de bază ale studiului a fost cuantificarea indicatorilor privind ratele de prevalenţă a violenţei pe parcursul vieţii şi în ultimele 12 luni, violenţă comisă de către soţul/partenerul curent sau cel recent sau de o altă persoană din familie.

Violenţa faţă de femei se manifestă în diverse forme. În cadrul studiului a fost colectată informaţie privind violenţa psihologică, economică, fizică şi sexuală. Datele studiului relevă faptul că violenţa faţă de femei este mai frecventă printre femeile din mediul rural, acest fenomen progresează odată cu vîrsta femeii şi este invers proporţional cu nivelul ei de studii. Femeile căsătorite sunt mai reticente în relatarea cazurilor de violenţă şi, din aceste considerente, cele mai mari rate de prevalenţă a violenţei faţă de femei sunt înregistrate în cazul femeilor divorţate/separate şi a văduvelor. Rezultatele studiului sunt expuse în Raportul analitic „Violenţa faţă de femei în familie în Republica Moldova”.

Rezultatele acestui studiu oferă suportul informaţional necesar pentru monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul egalităţii de gen, inclusiv prevenirea şi combaterea violenţei în familie, dar şi pentru raportarea angajamentelor asumate de către Guvernul Republicii Moldova în domeniul consolidării principiului egalităţii de gen.

La evenimentul de astăzi au participat reprezentanţi ai Biroului Naţional de Statistică, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, în special a unităţilor de monitorizare a politicilor şi focarelor gender, mediului academic, grupurilor analitice, organizaţiilor internaţionale.

Mai multe detalii găsiţi la rubrica: Noutăţi şi evenimente / Seminare şi conferinţe / Lansarea rezultatelor studiului „Violenţa faţă de femei în Republica Moldova”

Persoane de contact:
Ala Negruţa
Şefa Direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai, tel. 40 30 78
Ala Pâslariuc,
Şefa Secţiei diseminare a informaţiei şi relaţii cu publicul, tel. 40 30 51


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER