Lansarea sistemului e-Raportare în cadrul Biroului Naţional de Statistică

Astăzi în cadrul BNS a avut loc lansarea sistemului e-Raportare cu participarea reprezentanţilor Guvernului Republicii Moldova, Eugenia Stancu - Director adjunct al Programului USAID BRITE, Directorul general adjunct Vitalie Valcov şi specialişti din cadrul BNS.

Directorul general adjunct Vitalie Valcov, a vorbit despre importanţa lansării acestui serviciu: „Sistemul „e-Raportare” în statistica naţională oferă o metodă modernă de colectare a datelor statistice. Implementarea acestuia permite înlocuirea procedurilor manuale cu cele automatizate în obţinerea şi procesarea datelor statistice de la respondenţi.”

Lansarea acestui serviciu vine ca urmare a solicitării  din aprilie 2014 a Prim-ministrului, dlui Iurie Leancă, privind implementarea sistemului „e-Raportare” contribuind la realizarea obiectivului strategic al Guvernului Republicii Moldova de modernizare a serviciilor publice inclus în Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernului (e-Transformare).

Elaborarea sistemului „e-Raportare” a fost posibilă graţie suportului financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi bugetul de stat al Republicii Moldova.

Întru implementarea sistemului informaţional automatizat de raportare electronică „e-Raportare” în sistemul statistic naţional, BNS a efectuat testarea sistemului în regim de pilotare în lunile august-octombrie curent. Astfel în etapa de pilotare au fost testate patru chestionare statistice lunare, la care au participat peste 50 de întreprinderi din diferite domenii de activitate: construcţii, industrie, comerţ şi servicii, administraţie publică, etc.

Testarea în regim de pilotare a întreprinderilor a fost efectuată în incinta BNS în sala de calculatoare, care a fost efectuată în patru etape:

I etapă - testarea pilot a chestionarului din domeniul construcţiilor;
II etapă - testarea pilot a chestionarului din domeniul industriei;
III etapă - testarea pilot a chestionarului din domeniul comerţuri  şi serviciilor;
IV etapă - testarea pilot a chestionarului privind munca şi câştigurile salariale.

BNS va începe colectarea masivă a datelor din chestionarele statistice nominalizate de la 1 ianuarie 2015 de la toţi respondenţii statistici, care doresc să transmită datele prin sistemul „e-Raportare”.

Avantajele aplicării sistemului „e-Raportare” în sistemul statistic naţional:

 • Pentru respondenţii statistici:
  • disponibilitate 24 ore din 24, 7 zile pe săptămînă;
  • depunerea din orice loc de unde există acces la Internet;
  • reducerea timpului necesar pentru completarea şi prezentarea chestionarelor statistice, şi respectiv minimizarea costurilor din partea respondenţilor pentru prezentarea datelor statistice;
  • prezentarea chestionarelor fără ca agenţii economici să se deplaseze la structurile teritoriale ale BNS şi evitarea contactului direct cu funcţionarul din organele statisticii oficiale;
  • verificarea on-line a calităţii datelor chestionarelor statistice completate;
  • vizualizarea, administrarea şi arhivarea chestionarelor statistice deja prezentate în adresa organelor statisticii oficiale.
 • Pentru organele statisticii oficiale:
  • creşterea calităţii serviciilor oferite de către Biroul Naţional de Statistică pentru respondenţii statistici;
  • reducerea numărului de erori în chestionarele statistice colectate, întrucît verificările logice şi aritmetice se fac on-line nemijlocit în sistem;
  • micşorarea timpului necesar pentru colectarea, introducerea, validarea şi diseminarea datelor;
  • creşterea calităţii şi veridicităţii informaţiilor colectate de la respondenţi şi respectiv creşterea calităţii datelor produse şi diseminate de către statistica oficială;
  • optimizarea resurselor financiare şi umane necesare pentru producerea datelor statistice.

Serviciul de raportare statistică electronică este disponibil la adresa www.raportare.md, unde agenţii economici pot de asemenea depune rapoartele în format electronic către Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Casa Naţională de Asigurări Sociale.


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER