Licitaţia publică cu privire la achiziţionarea „ Rechizitelor de birou pentru Recensămîntul General Agricol 2011”

Biroul Naţional de Statistică anunţă Licitaţia publică nr.1501/10 cu privire la achiziţionarea „ Rechizitelor de birou pentru Recensămîntul General Agricol 2011”, publicată în BAP nr.87/10 din 09.11.10

Autoritate contractantă:  Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova

Relaţii de contact:  mun. Chişinău str. Grenoble 106, bir.415, tel: 403-125, 403 127, 403-000

Obiectul achiziţiei:  „Rechizite de birou

Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:  mun.Chişinău, str.Grenoble 106, bir. 115,114

Taxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 lei

Rechizitele bancare:

Biroul Naţional de Statistică mun. Chişinău str. Grenoble 106Cod fiscal:1006601000200Cont de decontare: 440115101014301
Cod trezorerial: TREZMD2X
Cont bancar: 3359502
Trezoreria Teritorială: Ministerul Finanţelor Trezorăria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor:  19 noiembrie 2010, ora 09:30

Termenul de desfăşurare a licitaţiei:  19  noiembrie 2010, ora 10:00         

Limba in care se intocmesc documentele de licitaţie: limba română

Valoarea estimativă a achiziţiei de bunuri sau servicii depăşeşte/nu depăşeşte 2,5 mln lei: nu depăşeşte 2,5 mln lei.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER