Lilian Galer: „Folosirea datelor geospațiale și a instrumentelor GIS de către Biroul Național de Statisticăva permite Republicii Moldova să producă și să disemineze statistici integrate locațiilor”

Lilian Galer: „Folosirea datelor geospațiale și a instrumentelor GIS de către Biroul Național de Statistică
va permite Republicii Moldova să producă și să disemineze statistici integrate locațiilor”

Începând cu mijlocul lunii iunie, 48 de operatori de teren colectează date pentru a actualiza hărțile digitale ale Republicii Moldova, astfel Biroul Național de Statistică (BNS) contribuie la crearea unei baze de date geostatistice la nivel de adresă. Datele colectate vor servi drept bază pentru pregătirea următorului Recensământ al Populației și Locuințelor, dar și altor cercetări statistice pe care le desfășoară BNS. Lilian Galer, șeful Direcției metode statistice explică care sunt beneficiile pe termen lung și rolul esențial pe care îl au utilizarea datelor geospațiale și instrumentelor Sistemului Informațional Geografic (GIS), pentru producerea statisticii oficiale naționale, precum și pentru diseminarea datelor. 

Pentru început, este important să înțelegem ce reprezintă datele geospațiale și instrumentele GIS? 

GIS este un sistem care ajută la integrarea datelor statistice cu datele geospaţiale, care de altfel sunt date geografice și reprezintă locații geografice. Ca statisticieni, noi operăm cu un volum considerabil de informaţii şi le diseminăm de obicei în tabele, grafice sau alte instrumente, pe când GIS ne ajută să prezentăm datele pe o hartă. Pe termen scurt, GIS este o bază de date, unde la fiecare înregistrare îi este asociată o coordonată geografică, așadar tuturor variabilelor statistice le sunt asociate locații geografice. 

GIS este o componentă esențială, pentru a asigura calitatea și buna desfășurare  a următorului Recensământ al Populației și al Locuințelor, dar și a altor cercetări statistice. Puteți să ne explicați în ce constă rolul utilizării instrumentelor GIS în asemenea cercetări? 

Așa este. Atunci când se lucra la recensământul precedent, instrumentele GIS se aflau la o etapă inițială de dezvoltare. Iată de ce atunci am folosit hărți imprimate, care, uneori, au făcut dificilă numărarea populației și locuințelor.  Pentru următorul Recensământ al Populației și al Locuințelor, BNS își propune colectarea datelor în format electronic utilizând tabletele pe teren, cu coordonate geografice. Așadar, datele colectate vor fi transmise din teren pe serverul BNS-ului practic în timp real. În consecință, datele din recensământ nu vor trebui introduse manual pe server, așa cum s-a făcut anterior, respectiv, datele vor fi disponibile în câteva luni, iar calitatea acestora ar trebuie să fie una sporită. 

De asemenea, colectarea datelor, utilizând sistemul GIS și dispozitivele mobile, ne va permite să monitorizăm în timp real colectarea datelor de către operator. GIS și colectarea de date mobile asigură calitate sporită, deoarece permite verificarea performanței operatorilor de teren și ajută la includerea completă a persoanelor și a locuințelor.

BNS desfășoară mai multe activități pentru a pregăti funcționalitatea GIS. La ce etapă sunteți acum? 

În prezent, noi colectăm date geospațiale din zonele țării în care datele cadastrale disponibile gestionate de Agenția Relații Funciare și Cadastru și Agenția Servicii Publice nu sunt complete. 48 de operatori care lucrează pe teren colectează date despre clădiri, starea și destinația acestora, de exemplu, dacă sunt folosite cu scop rezidențial sau nerezidențial. De asemenea, există  o echipă de supervizori care monitorizează în timp real calitatea datelor colectate. De fapt, activitățile de actualizare a hărților, care sunt în derulare acum, reprezintă o primă fază a unei strategii pe termen mediu-lung, care ar trebui să integreze GIS și datele geospațiale în procesele standard de producție a statisticilor oficiale. Scopul este să dezvoltăm un registru statistic al clădirilor și locuințelor, care va include, de asemenea, și geocodificarea unităților de afaceri.

BNS este asistat de o echipă de experți internaționali care oferă suport tehnic. Care este contribuția Uniunii Europene în realizarea acestei activități importante? 

BNS a întreprins primele încercări de a implementa tehnologiile GIS încă în anii 2016-2017. Atunci, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, am decis să georeferențiem limitele sectoarelor de recensământ. Totuși, pe lângă competențe și abilități, GIS presupune și resurse financiare consistente. Proiectul european „Asistență Tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică din Republica Moldova” a dezvoltat pentru noi o aplicație numită  FieldMapstat, care, cu ajutorul experților GIS europeni, a fost adaptată la necesitățile noastre. Aceasta se bazează pe cele mai noi tehnologii disponibile la nivel mondial în acest sector.

Cum va îmbunătăți GIS modul de diseminare a datelor, ce vor avea de câștigat utilizatorii de date statistice? 

În primul rând, utilizatorii vor accesa datele statistice într-un format mult mai atractiv, prin hărți tematice sau hărți dinamice. În al doilea rând, utilizatorii vor avea acces la un geoportal statistic, unde va fi posibil de selectat o anumită regiune, oraș sau oricare altă localitate pe hartă, de unde vor accesa date corespunzătoare. Acest geoportal va fi util, de exemplu, pentru autoritățile publice în planificarea și oferirea serviciilor sociale. Să admitem că vor să deschidă o grădiniță, grație acestui portal va fi posibil de văzut imediat cine locuiește în zona respectivă, câți copii, femei, bărbați, vârstnici. În funcție de acești indicatori, autoritățile publice vor putea să ia decizii bazate pe date statistice oficiale. 

De ce totuși, o hartă pe care sunt plasate date e mai informativă decât un tabel, de exemplu? 

Este mai informativă, dar și mai interactivă, așa cum am spus anterior. Cu ajutorul GIS putem să obținem informații noi și putem prezice modele viitoare De exemplu, există indicatori de dezvoltare durabilă (ODD) despre accesul la o sursă de apă potabilă sau accesul populației în raza de 2 km de la șosea. Acest gen de date pot fi furnizate exclusiv prin intermediul sistemului GIS, pentru că pe o hartă poate fi ușor de identificat populația care locuiește sau nu locuiește în preajma șoselei sau a unei surse de apă potabilă. Cu greu îmi imaginez cum ar putea fi vizualizate și extrase aceste date dintr-un tabel, de exemplu. Beneficiile și oportunitățile pe care ni le oferă instrumentele GIS sunt extrem de valoroase în statistică, pentru că oferă avantaje atât pentru furnizorul de date, cât și pentru utilizatori. 

Acest interviu a fost acordat în cadrul  proiectului „Asistență Tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică din Republica Moldova” și publicat pe site-ul parstat.md.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER