Lucrări de construcții executate în anul 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare,  în trimestrul IV 2021 volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2020 cu 11,6% (în prețuri comparabile), ca urmare a descreșterii, pe elemente de structură, a volumului lucrărilor de întreținere și reparații curente cu 24,7%, lucrărilor de reparații capitale cu 9,9% și a lucrărilor de construcții noi cu 5,9%.

Datele graficului în format .xlsx

Pe obiecte de construcții, în trimestrul IV 2021 față de trimestrul IV 2020, s-au înregistrat diminuări (în prețuri comparabile) ale volumelor lucrărilor de construcții executate la clădirile nerezidențiale cu 16,6%, construcțiile inginerești cu 13,0% și clădirile rezidențiale cu 4,0%.

Datele graficului în format .xlsx

Conform datelor preliminare, în anul 2021, volumul lucrărilor de construcții a scăzut pe total cu 0,3% (în prețuri comparabile), față de anul 2020.

Pe elemente de structură, scăderi s-au înregistrat la lucrările de întreținere și reparații curente (-18,5%) și la lucrările de reparații capitale (-2,1%). În același timp, în anul de raport față de anul 2020 a crescut volumul lucrărilor de construcții noi - cu 10,7%.

Peobiecte de construcții, în anul 2021, volumul lucrărilor de construcții executate la clădirile rezidențiale a crescut cu 12,6% (în prețuri comparabile), față de anul 2020. Totodată, volumele lucrărilor executate la construcțiile inginerești și clădirile nerezidențiale au înregistrat scăderi cu 5,6% și respectiv cu 3,2% față de anul precedent.

Tabelul 1. Indicii volumului lucrărilor de construcții executate în anul 2021, %

 

Trim. IV 2021
în % față de trim. IV 2020

Anul 2021 în % față de:

anul 2020

total

Total lucrări de construcții

88,4

99,7

100,0

din care:

 

 

 

Pe elemente de structură a lucrărilor

 

 

 

construcţii noi

94,1

110,7

51,3

reparaţii capitale

90,1

97,9

24,7

întreţinere şi reparaţii curente

75,3

81,5

21,7

alte lucrări

139,9

112,0

2,3

Pe obiecte de construcții

 

 

 

clădiri rezidențiale

96,0

112,6

27,1

clădiri nerezidențiale

83,4

96,8

25,8

construcții inginerești

87,0

94,4

44,8

alte lucrări

139,9

112,0

2,3

Datele tabelului în format .xlsx

 Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt elaborate pe baza estimărilor preliminare, realizate pe cercul de entități cu genul principal de activitate ”Construcții”, cuprinse în cercetarea infraanuală, unde întreprinderile cu 4-19 angajați sunt cercetate pe bază de sondaj, iar cele cu 20 angajați şi mai mult – exhaustiv. 
Datele finale privind volumul lucrărilor de construcții pe anul 2021, pe întregul cerc de entități,  vor fi diseminate la data de 20.07.2022.

 

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Lucrări de construcții” în unele state ale lumii:

Eurostat:

2021 activitatea de construcții cifre clădiri nerezidențiale clădiri rezidențiale construcții construcții inginerești date indicatori moldova obiecte de construcții reparații capitale statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER