Manuale pentru înțelegerea și relatarea statisticilor


Manualele au fost elaborate în colaborare cu Biroul Naţional de Statistică (BNS) al Republicii Moldova şi cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitatea Femeilor (UN Women), Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA), Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) şi al Guvernului Suediei în cadrul Proiectului Comun ONU ”Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”. Manualele au fost discutate şi aprobate pentru publicare în cadrul şedinţei Consilului profesoral al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a USM din 30 ianuarie 2013 (proces verbal nr.5).

Manual „Statistica în comunicare”

Manualul "Statistica în comunicare" este un suport didactic destinat studenţilor / masteranzilor la specialitatea Comunicare din cadrul facultăţilor de Jurnalism şi Știinţe ale Comunicarii sau alte facultăți similare. Acesta poate, de asemenea, fi util pentru profesioniștii din domeniul comunicării - ofiţeri de presă, angajaţi ai departamentelor de comunicare, manageri PR. Manualul oferă o bază introductivă în domeniul statisticii, precum si tehnici şi metode de citire, dezagregare, interpretare, diseminare şi utilizare a datelor statistice. Odată stăpânite, acestea permit o comunicare instituţională, adresată publicului larg sau mass-media,  mai profesionistă, mai exactă şi mai diversă, urmarind interesul public.

Versiune electronică


Manual „Interpretarea datelor statistice în jurnalism”

Manualul este destinat studenţilor de la Facultăţile de Jurnalism şi Comunicare, care prin activitatea lor profesională trebuie să ofere publicului informații complete şi echilibrate, folosind în mod corect datele statistice. Acesta cuprinde reperele necesare pentru instruirea tinerilor jurnalişti: de la noţiunile introductive şi prezentarea datelor statistice sub formă de serii şi tabele până la relaţiile şi influenţa reciprocă dintre mass-media şi statistică şi abordările profesioniste ale statisticilor şi cifrelor în subiectele media.

Versiune electronică


Ghid de înțelegere și relatare a statisticilor

Ghidul este o resursă pentru jurnalişti şi comunicatori – tineri sau cu experienţă, care conține recomandări, bune practici, observaţii, exemple şi experienţe inedite. Acesta conectează statistica, jurnalismul şi comunicarea, oferind instrumentele necesare pentru ca oamenii din cele trei domenii–statistică, jurnalism şi comunicare – să-şi facă munca mai bine în beneficiul publicului.

Versiune electronică