Masa rotundă „Condiţiile de dezvoltare a întreprinderilor: analiză prin prisma de gen”

Masa rotundă „Condiţiile de dezvoltare a întreprinderilor: analiză prin prisma de gen”

Astăzi, 24 decembrie curent, la Biroul Naţional de Statistică (BNS) a avut loc o masă rotundă privind aspectul de gen în cadrul antreprenoriatului din Republica Moldova, în special sub aspectul creării şi dezvoltării întreprinderilor. 

La eveniment au participat colaboratori ai BNS, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale de resort, mediului academic, organizaţiilor neguvernamentale, comunităţii internaţionale, asociaţiilor profesionale, sectorului privat şi mass-media.

În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele studiului “Condiţiile de dezvoltare a întreprinderilor: analiza prin prisma de gen”, realizat în anul 2009 de către BNS, cu suportul UNDP şi UNIFEM, Sida.

La masa rotundă au fost prezentate informaţii privind procesul de colectare a datelor în cadrul studiului dat, care este modul complementar a Anchetei Structurale Anuale în întreprinderi efectuată de BNS pe bază anuală, precum şi premisele şi obiectivele studiului. Rezultatele studiului au fost analizate şi prezentate în cadrul mesei rotunde de către expertul naţional, doctor în ştiinţe economice, dna Elena Aculai.

Obiectivele de bază a realizării acestui studiu au fost identificarea particularităţilor întreprinzătorilor – femei/bărbaţi şi analiza problemelor de creare şi dezvoltare a businessului prin prisma deosebirilor de gen. Drept rezultat scontat a fost oferirea premisei de facto a situaţiei în acest aspect pentru îmbunătăţirea condiţiilor de asigurare a şanselor egale de participare la activitatea de antreprenoriat pentru femei şi bărbaţi în Republica Moldova.

Perioada de efectuare a studiului a fost mai-iunie 2009, eşantionul a cuprins 15 mii de întreprinderi cu diferite genuri de activitate economică, dimensiuni şi zone de amplasare. În cadrul studiului au fost cercetate profilul întreprinderilor şi condiţiile de dezvoltare a afacerilor: caracteristica întreprinderilor, etapele de iniţiere a afacerii, situaţia şi problemele întreprinderilor, precum  şi aşteptările întreprinzătorilor.

Principalele concluzii ale studiului relevă faptul, că:

  • întreprinderile care sînt în proprietatea şi sub conducerea femeilor deţin resurse şi posibilităţi de creştere relativ mai reduse, fapt determinat de: dimensiunea businessului, “vîrsta” întreprinderii, sursele capitalului iniţial, participarea la activitatea de export;
  • numărul bărbaţilor întreprinzători este de 2,6 ori mai mare decît numărul femeilor întreprinzătoare; 
  • ponderea femeilor care conduc şi deţin în proprietate afaceri cu studii superioare complete /incomplete este puţin mai mică decît la bărbaţi şi experienţa femeilor anterioară în afaceri este mai redusă.

Masa rotundă “Condiţiile de creare şi dezvoltare a întreprinderilor: analiză prin prisma de gen” a avut loc cu asistenţa tehnică a Proiectului Comun pentru Consolidarea Sistemului Statistic Naţional al Republicii Moldova (UNDP, UNIFEM, UNFPA, Unicef).

Menţionăm, că realizarea acestui studiu în aspect de gen şi evenimentul de astăzi sînt acţiuni ce se înscriu în Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2009-2013, privind politicile de gen.

Mai multe detalii găsiţi la rubrica Noutăţi şi evenimente / Seminare şi conferinţe.

Persoană de contact:

Ala Pâslariuc,
Responsabil relaţii publice,
Tel. 40 30 51


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER