Mediul înconjurător

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-gospodărirea apelor "Utilizarea apei"

 

anual

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie de către întreprinderile şi organizaţiile care utilizează apă:

  • Întreprinderii de Stat „Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor” a Agenţiei „Apele Moldovei” conform graficului.
  • Întreprinderea de Stat „Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor” a Agenţiei „Apele Moldovei” prezintă BNS al Republicii Moldova raportul generalizat.
Nr. 1-cheltuieli "Cheltuieli curente pentru protecţia mediului și plăți ecologice" 
 
anual, până la data de 23 februarieAcest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial de statistică de către agenţii economici, care desfăşoară activitate economică însoţită de evacuarea substanţelor poluante şi efectuează cheltuieli pentru protecţia mediului, precum și plăți pentru impactul negativ asupra mediului.