Misiunea de consultanţă cu privire la estimarea populației cu reședință obișnuită pe medii de reședință și în profil teritorial

În perioada 2-6 decembrie curent, la Biroul Național de Statistică (BNS), s-a desfășurat misiunea de consultanță a expertului internațional Eliahu Ben Moshe, doctor în științe statistice și demografice.

Scopul misiunii a fost de a analiza progresul la zi privind utilizarea numărului populației cu reședință obișnuită1 la recalcularea indicatorilor socio-economici în câteva domenii, precum și activitățile pregătitoare pentru estimarea populației cu reședință obișnuită, pe medii de reședință și în profil teritorial.

Astfel, conform agendei de lucru, statisticienii din unitățile responsabile de cercetările selective în gospodăriile casnice în domeniul social au împărtășit și validat cu expertul internațional rezultatele obținute la recalcularea indicatorilor privind veniturile și cheltuielile gospodăriilor și forța de muncă, cu aplicarea numărului revizuit al populației.

În cadrul misiunii, colaboratorii Direcției statistica populației și migrației, ghidați de expert, au elaborat planul de lucru pentru anul 2020 privind estimarea migrației interne și internaționale, în aspect teritorial și în funcție de vârstă și sexe, și au analizat oportunitatea efectuării proiecțiilor în retrospectivă ale populației cu reședință obișnuită, întru completarea seriilor de timp.

De asemenea, expertul internațional, împreună cu statisticienii Biroului, au discutat despre necesitatea intensificării dialogului cu diverse categorii de utilizatori de date și sporirea capacităților acestora prin explicarea noțiunilor metodologice, interpretarea pe înțelesul tuturor a evoluției în dinamică a indicatorilor demografici, exemplificarea aplicabilității numărului revizuit al populației și a datelor privind migrația în diverse domenii de activitate.

Menționăm că, în data de 11 iulie curent, Biroul Național de Statistică, a prezentat public date statistice privind numărul revizuit al populației Republicii Moldova și privind migrația internațională, estimate în baza datelor despre traversările frontierei de stat, precum și principalii indicatori demografici revizuiți pentru 2014-2018.

Estimarea populației cu reședință obișnuită pentru perioada 2014-2018 a fost posibilă datorită măsurării statistice a migrației nete cu aplicarea standardelor internaționale în statistica migrației (excluderea șederilor temporare fiind criteriul de bază).

Totodată, reiterăm că, rezultatele obținute în cadrul activității de revizuire a numărului populatiei, precum și misiunea de consultanță curentă, reprezintă contribuții semnificative la îmbunătățirea Sistemului Statistic Național, în general, a calității și acurateței statisticii populației produse de BNS, în particular, oferind o imagine mult mai exactă a situației demografice actuale din Republica Moldova.

Atât revizuirea numărului populației, cât și misiunea descrisă, au fost implementate cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).
 

Notă:

1Reşedinţă obişnuită – locul în care persoana a trăit preponderent în ultimele 12 luni indiferent de absenţele temporare (în scopul recreării, vacanţei, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.).

        1.JPG
    
3.JPG   


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER