Misiunea reprezentanţilor de rang înalt ai Biroului Internaţional al Muncii la Biroul Naţional de Statistică

Misiunea reprezentanţilor de  rang înalt  ai Biroului Internaţional al Muncii la Biroul Naţional de Statistică

În perioada 25 – 28 ianuarie 2012, la Biroul Naţional de Statistică (BNS) se află într-o vizită de consultanţă Directorul Departamentului de Statistică al Biroului Internaţional al Muncii (BIM), dl Rafael Diez de Medina şi Şeful Serviciului „Indicatori anuali privind Munca Decentă” a Departamentului de Statistică BIM, dl Igor Chernyshev.

În cadrul întîlnirii oficiale cu conducerea BNS, dl Rafael Diez de Medina a subliniat participarea activă din partea BNS la introducerea reformelor în domeniul statistic, Republica Moldova fiind un exemplu bun de colaborare pentru alte ţări. În acelaşi timp, Directorul Departamentului de Statistică al BIM a menţionat că, parteneriatul presupune de fapt dorinţa reciprocă de a împărtăşi experienţa, fiind interesat de experienţa şi rezultatele noastre în domeniu.

La rîndul său, dna Lucia Spoială, Director general al BNS a mulţumit experţilor BIM pentru asistenţa acordată la dezvoltarea statisticii naţionale. Totodată dna Spoială a remarcat şi deschiderea spre colaborare fructuoasă a partenerilor naţionali, fapt care induce după sine obţinerea unor rezultate bune şi favorabile pentru toţi cei interesaţi.

Prezentă la întîlnire, dna Ala Lipciu, Coordonator Naţional ILO Moldova (Organizaţia Internaţională a Muncii) a comunicat că, la etapa actuală este în proces de definitivare Programul de Ţară privind Munca Decentă pentru anii 2012-2015 (Program de Asistenţă a ILO pentru Moldova). La solicitarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, BNS, Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova şi Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova programul va include un obiectiv aparte pe statistica muncii. Domeniile în care este solicitată asistenţă ţin de: o mai bună cunoaştere şi aplicare a indicatorilor statistici privind Munca Decentă; instruire pentru consumatorii de date statistice pentru o mai bună interpretare a lor; asistenţă pentru cercetarea privind tinerii pe piaţa muncii (tranziţia de la şcoală la primul loc de muncă); cercetarea privind migraţia forţei de muncă; producerea datelor statistice privind munca voluntară; producerea indicatorilor statistici adiţionali privind calitatea ocupării; munca sub-utilizată; perfecţionarea indicatorilor privind accidentele de muncă şi bolile profesionale. La momentul actual fiind acordată asistenţă doar pentru cîteva din aceste solicitări.

În timpul misiunii lor la Chişinău, experţii se vor întîlni cu dna Valentina Buliga, Ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei, cu partenerii sociali: dl Leonid Cerescu, Preşedintele Confederaţiei Naţionale a Patronatului  din Moldova şi dl Oleg Budza, Preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

De asemenea, în cadrul vizitei experţii străini vor avea întruniri şi cu colaboratorii BNS responsabili  de  domeniul  statisticii  forţei  de  muncă.  Tematica  pusă  în discuţie  vizează priorităţile şi provocările pe termen mediu în statistica pieţei muncii şi a nivelului de trai. Vor fi examinate statisticile naţionale privind sărăcia şi bugetele gospodăriilor populaţiei (Indicatori ai Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) şi statisticile naţionale privind ocuparea, remunerarea muncii (Indicatori ODM), precum şi alte statistici conexe.

Persoană de contact:

Ala Pâslariuc,
şefa secţiei diseminare a informaţiei şi relaţii cu publicul
tel. 40 30 51

 Notă:

Cooperarea dintre BNS şi ILO a început încă în anul 1993, când specialiştii BNS au participat la un seminar regional (Ukraina, Odesa) privind statistica pieţei muncii în ţările CSI. Prima vizită de consultanţă a experţilor ILO la BNS a avut loc în februarie 1994.

BIM, inclusiv Departamentul de Statistică au acordat asistenţă BNS la:

I. Implementarea cercetărilor statistice/indicatorilor noi în conformitate cu standardele internaţionale:

 • Cu asistenţa metodologică a experţilor BIM a fost organizată şi implementată (începând cu tr. IV 1998) în practica statistică „Ancheta forţei de muncă” - cercetare statistică continuă asupra gospodăriilor populaţiei, care oferă informaţii trimestriale şi anuale privind oferta de forţă de muncă din ţară, ocuparea şi şomajul. În acest domeniu BNS beneficiază de asistenţă/consultanţă permanentă din partea BIM (dl Ralf Hussmanns, Igor Chernyshev);
 • Măsurarea statistică a ocupării în sectorul informal şi a ocupării informale (2002-2004, Departamentul de Statistică, dl Ralf Hussmanns);
 • Flexibilitatea şi securitatea muncii la întreprinderile industriale din Moldova (2000-2001, Departamentul de statistică BIM, dl Chernyshev);
 • Migraţia forţei de muncă (1998, Programul BIM de eliminare a muncii forţate);
 • Activităţile copiilor (1999, Programul BIM de eliminare a muncii copiilor);
 • Migraţia forţei de muncă (se planifică pentru tr. IV 2012 în cadrul proiectului „Migraţia şi competenţele”).

II. Revizuirea AFM în conformitate cu ultimele recomandări internaţionale

 • În afară de aceasta, au fost evaluaţi indicatorii ODM privind piaţa muncii, inclusiv în aspect gender (dna Adriana Mara Greenwood, 2009 şi 2011).

III.Participarea, de rând cu oficiile de statistică din alte state, la activităţile de elaborare a noilor standarde în domeniul statisticii pieţei muncii

 • Testarea indicatorilor statistici privind munca decentă (2003-2004);
 • Testarea indicatorilor statistici privind ocuparea informală - experienţa Moldovei în acest domeniu a fost prezentată la Conferinţa a 17 Internaţională a Statisticienilor Muncii din 2003, la alte evenimente internaţionale;
 • Testarea indicatorilor statistici privind munca forţată (2007-2008);
 • În prezent 2 specialişti BNS sunt membri ai Grupului internaţionali de experţi în domeniul „Dezvoltării statisticilor privind ocuparea şi şomajul”;
 • Membri ai Grupului de lucru creat de UNECE/ILO/Eurostat privind „Indicatori statistici privind calitatea ocupării”.

IV. Organizarea meselor rotunde, seminarelor de familiarizare a utilizatorilor cu standardele BIM, cu metodologiile cercetărilor statistice, la fel  şi de lansare a rezultatelor cercetărilor statistice (mai bine de 10  evenimente organizate în comun cu experţii BIM)

V. Instruirea specialiştilor BNS la Centrul internaţional de instruire al BIM din Torino, Italia

VI.Asistenţă în domeniul ratificării de către Republica Moldova a Convenţiei BIM nr.160 privind statistica muncii: evaluarea sistemului în raport cu standardele BIM, seminarul de familiarizare a utilizatorilor etc. (2010-2011).


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER