Munca copiilor în Republica Moldova, ediția 2010

Lucrarea "Munca copiilor în Republica Moldova" prezintă o sinteză a rezultatelor cercetării Activităţile copilului (AC) desfăşurată în trimestrul IV 2009, pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional. Cercetarea a fost realizată de către Biroul Naţional de Statistică pentru prima dată în Republica Moldova, ca bază metodologică fiind luate recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), şi anume: Rezoluţia Conferinţei 18-a Internaţionale a Statisticienilor Muncii privind „Statistica muncii copiilor” (2008).

Culegerea a fost elaborată cu suportul Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Programul de Informare Statistică şi Monitorizare a Muncii Copilului în cadrul Programului Internaţional de Eliminare a Muncii Copilului (SIMPOC/IPEC/ILO) şi Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii în Moldova (UNICEF) în cadrul proiectului comun PNUD, UNIFEM, UNFPA, UNICEF şi ILO „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”.

Cercetarea a avut ca scop asigurarea informaţiilor necesare pentru analiza activităţilor copiilor: frecventarea şcolii, activitatea economică (muncă aducătoare de venit), activităţile în gospodărie (lucrul casnic), precum şi evaluarea fenomenului munca copiilor (sub-categorie a copiilor care fie că desfăşoară o activitate economică, fie că îndeplinesc activităţi neplătite în gospodărie, dar care comportă factori de risc pentru sănătate şi/sau afectează şcolarizarea), analiza dimensiunii, cauzelor şi caracteristicilor acestui fenomen în Moldova.

Versiuni electronice


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER