Noua versiune a Clasificatorului Statistic al Produselor rev. 2.1, elaborată în conformitate cu Clasificarea statistică a produselor în funcție de domeniul de activitate utilizată în Uniunea Europeană

Biroul Național de Statistică a elaborat noua versiune a Clasificatorului Statistic al Produselor (Bunurilor și Serviciilor) al Republicii Moldova rev. 2.1 (CSPM rev. 2.1). Activitatea a fost realizată în contextul armonizării sistemului statistic național la standardele europene, și anume la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1209/2014 al Comisiei din 29 octombrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului.

CSPM rev. 2.1 reprezintă varianta națională a Clasificării statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) utilizată în statistici de către statele membre UE, care asigură conformitatea 1:1. Datele statistice obținute pe baza CSPM rev. 2.1 sunt comparabile la nivel mondial, european și regional. În același timp, utilizarea CSPM rev. 2.1 în sistemul național statistic este obligatorie.

CSPM rev.2.1 conține peste 3 mii de poziții și reprezintă o clasificare a produselor și/sau serviciilor pe genuri de activitate care sunt corelate cu Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2). Fiecare produs sau serviciu din CSPM rev. 2.1 este încadrat într-o anumită categorie CAEM-2, ceea ce înseamnă că există o coerență între structura CSPM rev. 2.1 și cea a CAEM-2 la toate nivelurile, constituind un sistem integrat al clasificărilor statistice.

Structura CSPM rev. 2.1 la nivelul de patru cifre menține coerența cu structura CAEM-2. Detalierea CSPM rev. 2.1 a crescut de la poziția 3.142 la poziția 3.218 comparativ cu versiunea anterioară CSPM rev. 2. Creșterea detalierii pozițiilor a avut loc în diviziunea 72 (Servicii de cercetare și dezvoltare științifică), diviziunea 41 (Construcții și lucrări de construcție), precum și la serviciile prestate gospodăriilor în părțile corespunzătoare ale CSPM.

Clasificatorului Statistic al Produselor (Bunurilor și Serviciilor) poate fi accesat la rubrica: Metadate și clasificatoare / Clasificări şi nomenclatoare.


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER