Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mameişi rangul născutului, pe medii, în anul 2020

Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mameişi rangul născutului1, 2, pe medii, în anul 20203

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2020, numărul născuților-vii3 a fost de 30730 persoane, fiind în descreștere cu 1693 copii (sau cu 5,2%) față de anul 2019. Din numărul copiilor născuți-vii, 52,4% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 110 băieți la 100 fete (Tabelul 1 din Anexă).

Conform statutului juridic, în anul 2020 ponderea copiilor născuți în cadrul căsătoriei a fost de 80,2% (sau 24 642 copii), iar fiecare al 5-lea copil s-a născut în afara căsătoriei (6 088 persoane sau 19,8%).

Pe medii de reședință, numărul născuților-vii în anul de referință în mediul urban a fost mai mic cu 6432 copii (sau cu 34,6%) față de cel rural. Astfel, în localitățile urbane s-au născut 12149 copii (sau 39,5% din total născuți-vii) în comparație cu mediul rural - 18581 născuți-vii (constituind 60,5% din total născuți-vii). Totodată, ponderea născuților-vii de rangul I în total născuți-vii în mediul rural a fost cu 0,2 p.p. (33,2%)  mai mare decât cea din mediul urban (33,0%) (Figura 1). De asemenea, în orașe se observă o proporție mai mică a familiilor cu patru și mai mulți copii, majoritatea copiilor născuți în aceste familii revenind mamelor din mediul rural. Astfel, din totalul celor 2 613 născuți-vii de rangul IV și peste, 77,4% s-au născut în mediul rural (Tabelul 2 din Anexă).

Datele graficului în format .xlsx

Repartizarea născuților-vii în funcție de vârsta mamei accentuează concentrarea acestora în intervalul de vârstă de până la vârsta de 30 ani (cu 58,1% din total născuți-vii). Cel mai mare număr al născuților-vii în mediul urban se înregistrează la mamele cu vârste cuprinse între 25-34 ani (7 709 copii născuți-vii sau 63,5% din totalul de născuți-vii în orașe), iar în cel rural - între 20-29 ani (10 383 copii sau 55,9% din totalul de născuți-vii la sate) (Figura 2).

Datele graficului în format .xlsx

Numărul născuților-vii de la mamele cu vârstă sub 20 de ani a rămas constant față de anul precedent, constituind  5,9% din numărul total al acestora. Rata nașterilor timpurii la vârsta de 15-19 ani, în anul 2020, a constituit 27,34 născuți-vii la 1000 femei de vârsta respectivă4 (indicator ODD 3.7.2 ) fiind în scădere cu circa 1,2 p.p. comparativ cu 2019 (28,51 născuți-vii la 1000 femei).

În anul 2020, vârsta medie a mamei la prima naștere a fost de 25,2 ani, în ușoară creștere față de anul 2019 când aceasta a fost de 25,1 ani. În funcție de mediul de reședință, mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai tânără (24,0 ani) decât mamele din mediul urban (26,9 ani) (Tabelul 3 din Anexă).

În profil teritorial, vârsta medie a mamei la prima naștere a înregistrat discrepanţe semnificative. Astfel, mamele care au născut la o vârstă mai tânără sunt cele din regiunea Sud (24,1 ani), iar la nivel de raioane în Telenești vârsta medie la prima naștere a înregistrat valoarea de 23,2 ani, iar mamele care au născut la o vârstă mai mare  sunt cele din municipiul Chișinău (27,7 ani). Totodată, în 8 raioane/municipii (și anume Ocnița, Anenii Noi, Criuleni, Ungheni, Dubăsari, Taraclia, mun. Bălți, mun. Chișinău) și UTA Găgăuzia vârsta medie a mamei constituia mai mult decât valoarea medie a indicatorului pe țară (25,2 ani) sau egal cu aceasta (Figura 3).

Datele graficului în format .xlsx

 

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Rangul născutului - număr de ordine, care arată al câtelea copil s-a născut în raport cu numărul total de născuți la o femeie.
Datele privind numărul născuților-vii în anul 2020 reprezintă un număr provizoriu. Sursa datelor cu referință la născuții-vii o constituie Agenția Servicii Publice, responsabilă de înregistrarea actelor de stare civilă. Aceste date se referă la data evenimentului și includ informația din actele de stare civilă ordinare și transcrise, care satisfac următoarele condiții: naşterile au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova, au fost înregistrate timp de un an de la nașterea copilului şi mama are viza de reşedinţă pe teritoriul țării noastre(cu excepția datelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender). Transcrierea actelor de stare civilă - recunoaștereа în Republica Moldova a valabilității actelor de stare civilă eliberate de către organele competente ale țărilor străine.
4 Indicatorii relativi dependenți de numărul populației sunt raportați la populația cu reședință obișnuită de la 01.01.2020 datele sunt disponibile pe site-ul www.statistica.gov.md/ la rubrica Banca de date statistice / Populație și procese demografice. Reședința obișnuită este definită ca locul în care persoana a trăit preponderent în ultimele 12 luni indiferent de absențele temporare (în scopul recreării, vacanței, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.).

Informații relevante:

 

sdg-ro-03.png

Persoană de contact:

Bargan Natalia
şef al direcției statistica populației și migrației
tel. 067 770 026
2020 băieți cifre copiilor născuți-vii date fete indicatori mame tinere mediul mediul urban moldova născuți-vii ponderea copiilor născuți ponderilor născuților-vii prima naștere rang raportul de masculinitate rata nașterilor statistica statistici

Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER