O nouă reuniune a Comitetului Consultativ Tehnic Internațional în domeniul statisticii populației și recensămintelor

O nouă reuniune a Comitetului Consultativ Tehnic Internațional în
 domeniul statisticii populației și recensămintelor

La 30 iunie curent, Biroul Național de Statistică (BNS), în cooperare cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație din Moldova (UNFPA), au organizat cea de-a doua reuniune a Comitetului Consultativ Tehnic Internațional (International Technical Advisory Board - ITAB) în domeniul statisticii populației și recensămintelor, desfășurată în regim online.

Subiectul principal al discuțiilor din cadrul ședinței ITAB l-a constituit proiectul legii privind recensământul populației și locuințelor (RPL), prevăzut în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, elaborat de către specialiștii BNS, cu suportul UNFPA, în vederea asigurării unui cadru general de reglementare pentru realizarea următoarelor recensăminte ale populației și locuințelor.

În sesiunea de deschidere, Directorul General al BNS, Oleg Cara, a menționat că ,,Recensământul populației și locuințelor, oferă cele mai complexe și detaliate informații privind numărul și caracteristicile demografice și socio-economice ale populației țării cu o periodicitate, de regulă, o dată la zece ani. Pe de altă parte, organizarea acestei lucrări de importanță națională majoră reprezintă o acțiune complexă, necesită efort și resurse materiale, instituționale, financiare și umane considerabile. Iar realizarea cu succes a RPL depinde, în mare măsură, de gradul de participare a locuitorilor țării în calitate de respondenți, dar și de suportul și implicarea instituțiilor statului”.

La ședință au fost prezenți peste 60 participanți, inclusiv reprezentanți ai Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Ambasadei Indiei în Republica Moldova, cu sediul la București, Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE), proiectului Băncii Mondiale pe recensăminte din România, ale agențiilor ONU în Moldova, dar și a Cancelariei de Stat, ministerelor de resort, altor instituții publice și deținători de registre de stat cărora le revine un rol important în contextul accesării de date administrative pentru recensăminte.

Responsabilii de recensăminte din BNS, împreună cu expertul național, au familiarizat participanții la ședință cu particularitățile proiectului de lege prezentat, importanța valorificării resurselor informaționale de stat și celor private disponibile (precum sunt registrele și datele administrative), precum și au relatat despre provocările actuale ce țin de accesul la date individuale pentru scopurile statisticii naționale.

În conformitate cu scopul ședinței, reprezentanții comunității experților internaționali în domeniu au împărtășit cu specialișitii BNS bunele practici ale altor oficii naționale de statistică (din Marea Britanie, România, India și Albania), precum și au făcut recomandări de ordin tehnic, organizațional și metodologic în vederea definitivării proiectului de lege și alinierii acestuia la standardele internaționale și ale UE. Acestea din urmă s-au referit în particular la asigurarea neîngrădită a accesului la date administrative existente pentru a facilita prelucrarea datelor cu aplicarea de metode statistice și în baza respectării principiilor fundamentale ale statisticii oficiale, asigurarea confidențialității și măsurilor de protecție a datelor cu caracter personal ș.a.

De remarcat că, o contribuție importantă pentru BNS în procesul de pregătire a următorului RPL este acordat de partenerii de dezvoltare precum UNFPA, Fondul de Parteneriat pentru Dezvoltare India-ONU, Biroul de Cooperare al Elveției. Aceasta a inclus suport și asistență tehnică în evaluarea inițială de surse administrative relevante pentru scopurile recensământului, dezvoltarea sistemului informațional al statisticii populației și migrație, realizarea auditului intern al conformității și securității prelucrării datelor cu caracter personal, dotarea cu echipamente moderne de colectare a datelor în teren, inclusiv pentru crearea bazei de date georeferențiate referitor la clădiri și locuințe cu utilizarea unei aplicații online care a fost elaborată cu suportul Uniunii Europene.

Notă:
ITAB este format din experți de renume în domeniul statisticii demografice, recensământului, registrelor populației și reprezintă o platformă care își propune oferirea de expertiză internațională și asistență tehnică pe subiecte tematice de suport a activității BNS cu privire la elaborarea unui sistem informațional privind populația și migrația în baza datelor administrative disponibile în Republica Moldova.

Prima reuniune ITAB s-a desfășurat pe 30 martie curent și a avut drept scop oferirea consultanței tehnice internaționale Biroului Național de Statistică în conceptualizarea dezvoltării sistemului informațional cu privire laStatistica populației și migrației, care va permite furnizarea de date fiabile și dezagregate, aliniate la standardele internaționale.

2nd ITAB Meeting.jpg

ITAB_1.PNG

ITAB_2.PNG

ITAB_3.png


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER