Populația în afara forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul I 20221

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă (AFM)2, în trimestrul I 2022, populația în afara forței de muncă de 15 ani și peste a constituit 1276,0 mii persoane, fiind în descreștere cu 0,8% față de trimestrul I 2021 (1286,6 mii).

În cadrul populației inactive, ponderea femeilor (56,5%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a bărbaților (43,5%), iar ponderea persoanelor inactive din mediul rural a fost mai mare ca ponderea celor din mediul urban (66,5% și, respectiv, 33,5%).

Rata de inactivitate a populaţiei de 15 ani și peste(proporția populației în afara forței de muncă de 15 ani şi peste în populaţia totală de aceeași categorie de vârstă) a constituit 59,9%, fiind în ușoară descreștere față de nivelul anului precedent (în trimestrul I 2021 - 60,7%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației feminine – 63,7%, în comparație cu cea masculină – 55,6%. Ratele respective pe medii au înregistrat următoarele valori: 51,4% în mediul urban și 65,3% în mediul rural (Figura 1).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza ratelor de inactivitate pe grupe de vârstă scoate în evidență cele mai mari discrepanțe în funcție de sexe la persoanele de 25-34 ani (pentru femei rata de inactivitate a fost cu 18,1 p. p. mai mare decât pentru bărbați) și la persoanele de 45-54 ani - pe medii de reședință (cu 21,8 p.p. mai mare pentru persoanele inactive din mediul rural față de mediul urban). O rată de inactivitate mai mare la bărbați față de femei se înregistrează doar la persoanele de 45-54 ani (cu 9,1 p.p.) (Figura 2).

Datele graficului în format .xlsx

În grupa de vârstă 15-29 ani rata de inactivitate a avut valoarea 68,3%, în grupa de 15-64 ani – 52,0% și în grupa de 20-64 ani, respectiv, 48,4%. Valoarea acestui indicator pentru populația în vârstă de muncă conform legislației naționale (16-59 ani pentru femei și 16-62 ani pentru bărbați) a fost de 49,0%.

În cadrul populației inactive cea mai mare pondere (46,2%) revine categoriei de pensionari. Aceștia sunt urmați de grupa persoanelor care îngrijesc de familie(persoanele casnice)(13,0%)și grupa elevilor și studenților (12,7%). În rândul altor persoane inactive se mai regăsesc persoanele care nu lucrează și nu caută un loc de muncă în Republica Moldova, deoarece deja au un loc de muncă peste hotare sau care planifică să lucreze peste hotare (9,7% comparativ cu 9,9% în trimestrul I 2021).

Un alt grup îl formează persoanele (declarate de gospodării) ca fiind plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru pentru o perioadă mai mică de un an (7,2% sau 91,5 mii), numărul celor din urmă fiind în creștere cu 11,8% față de trimestrul I 2021 (6,4% sau 81,9 mii).

Persoanele care au un loc de muncă peste hotare sau intenționează să plece peste hotare și persoanele plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru predomină în rândul bărbaților (15,9% și, respectiv, 12,5% la bărbați, față de 4,9% și, respectiv, 3,1% la femei), iar activitățile de îngrijire a familiei sunt mai mult caracteristice femeilor (22,5% comparativ cu 0,6% pentru bărbați) (Figura 3).

Datele graficului în format .xlsx

Distribuția populației inactive după grupe de vârstă scoate în evidentă că, majoritatea tinerilor în vârstă de 15-24 ani (peste 70%) se află în afara forței de muncă datorită participării la procesul de educație.

Principala cauză a inactivității femeilor în vârstă de 25-54 ani sunt responsabilitățile familiale (53,9%), totodată, la bărbații din aceeași grupă de vârstă, motivul principalul este existența unui loc de muncă peste hotare sau intenția de a pleca la lucru peste hotare (32,3%) (Figura 4).

Datele graficului în format .xlsx

În rândul populației inactive predomină persoanele cu un nivel de instruire3mediu (51,3%), înregistrând cele mai mare ponderi în grupa de vârsta 55-64 ani (peste 70% la ambele sexe), urmate de grupa de vârstă 25-54 ani cu o discrepanță semnificativă pe sexe (55,7% pentru bărbați față de 46,1% la femei) și grupa de vârstă 15-24 ani (36,9% la femei comparativ cu 30,5% la bărbați). Persoanele cu un nivel de instruire scăzut constituie 37,7% din totalul persoanelor inactive, având cele mai mari ponderi în grupa de vârstă 15-24 ani (69,3% la bărbați și 59,3% la femei). Persoanele cu nivelul de instruire superior alcătuiesc 11,0% din total și înregistrează cele mai mare ponderi în grupa de vârstă 25-54 ani (20,6% la femei comparativ cu 9,0% la bărbați).

Datele graficului în format .xlsx

  • Anexă(4 tabele format .xlsx)

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Cercetare statistică selectivă asupra gospodăriilor populației. Metodologia este disponibilă pe site-ul www.statistica.gov.md / rubrica Metadate / Metodologii statistice - Metodologia anchetei asupra forței de muncă în gospodării.
3 Nivel de instruire:
scăzut: gimnazial, primar, fără şcoală primară
mediu: liceal, mediu general, secundar profesional, mediu de specialitate
superior: universitar, postuniversitar
Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția forței de muncă, ocupării și șomajului în unele state ale lumii:

ILO:

Eurostat:

 


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER