Populația în afara forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul III 20221

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă (AFM)2, în trimestrul III 2022 populația în afara forței de muncă de 15 ani și peste a constituit 1228,3 mii de persoane, fiind în creștere cu 1,3% față de trimestrul III 2021 (1212,4 mii).

În cadrul populației inactive, ponderea femeilor (57,1%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a bărbaților (42,9%), iar ponderea persoanelor inactive din mediul rural a fost mai mare ca ponderea celor din mediul urban (65,3% și, respectiv, 34,7%).

Rata de inactivitate a populației de 15 ani și peste (proporția populației în afara forței de muncă de 15 ani şi peste în populaţia totală de aceeași categorie de vârstă) a constituit 57,7%, fiind în creștere față de nivelul anului precedent (în trimestrul III 2021 - 57,2%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației feminine – 61,3%, în comparație cu cea masculină – 53,5%. Ratele respective pe medii au înregistrat următoarele valori: 51,1% în mediul urban și 61,9% în mediul rural (Figura 1).

Datele graficului în format .xlsx

Rata de inactivitate a populației în vârstă de 20-64 ani (proporția populației în afara forței de muncă în vârstă de 20-64 ani în populația totală de aceeași categorie de vârstă) a constituit 45,6%, fiind în creștere față de nivelul anului precedent (în trimestrul III 2021 - 45,1%). Valoarea acestui indicator a înregistrat disparități importante pe sexe și medii (41,9% pentru bărbați în vârstă de 20-64 ani față de 48,9% - femei în vârstă de 20-64 ani și, respectiv, 38,3% pentru persoane în vârstă de 20-64 ani din mediul urban față de 50,5% - persoane în vârstă de 20-64 ani din mediu rural.

Analiza ratelor de inactivitate pe grupe de vârstă scoate în evidență cele mai mari discrepanțe în funcție de sexe la persoanele de 55-64 ani (pentru femei rata de inactivitate a fost cu 17,8 p.p. mai mare decât pentru bărbați) și după medii de reședință la persoanele de 25-34 ani (cu 22,5 p.p. mai mare pentru persoanele inactive din mediul rural față de mediul urban). Cea mai mare rată de inactivitate la bărbați față de femei se înregistrează la persoanele de 45-54 ani (cu 5,7 p.p.). (Figura 2).

Datele graficului în format .xlsx

În grupa de vârstă 15-29 ani rata de inactivitate a avut valoarea 72,0%, în grupa de 15-34 – 61,9% și în grupa de 15-64 ani – 49,4%. Valoarea acestui indicator pentru populația în vârstă de muncă conform legislației naționale (16-59 ani pentru femei și 16-62 ani pentru bărbați) a fost de 45,7%.

În cadrul populației inactive distingem câteva categorii de bază. Cea mai mare pondere (46,9%) revine categoriei de pensionari. Aceștia sunt urmați de grupa elevilor și studenților (12,9%) și grupa persoanelor care îngrijesc de familie (persoanele casnice) (12,6%). În rândul altor persoane inactive, se mai regăsesc persoanele care nu lucrează și nu caută un loc de muncă în Republica Moldova deoarece deja au un loc de muncă peste hotare sau care planifică să lucreze peste hotare (11,2% comparativ cu 11,0% în trimestrul III 2021).

Un alt grup îl formează persoanele (declarate de gospodării) ca fiind plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru pentru o perioadă mai mică de un an (7,6% sau 93,5 mii de persoane), numărul celor din urmă fiind în creștere cu 38,3% față de trimestrul III 2021 (5,6% sau 67,6 mii).

Persoanele care au un loc de muncă peste hotare sau intenționează să plece peste hotare și persoanele plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru predomină în rândul bărbaților (17,9% și, respectiv, 13,7% la bărbați, față de 6,2% și, respectiv, 3,1% la femei), iar activitățile de îngrijire a familiei sunt mai mult caracteristice femeilor (21,2% comparativ cu 1,3% pentru bărbați) (Figura 3).

Datele graficului în format .xlsx

Distribuția populației inactive după grupe de vârstă scoate în evidență că, majoritatea tinerilor în vârstă de 15-24 ani (peste 70%) se află în afara forței de muncă datorită participării la procesul de educație.

Principala cauză a inactivității femeilor în vârstă de 25-54 ani sunt responsabilitățile familiale (54,3%), totodată, la bărbații din aceeași grupă de vârstă, motivul principalul este existența unui loc de muncă peste hotare sau intenția de a pleca la lucru peste hotare (37,9%) (Figura 4).

Datele graficului în format .xlsx

În rândul populației inactive predomină persoanele cu un nivel de instruiremediu (51,5%), înregistrând cele mai mare ponderi în grupa de vârsta 55-64 ani (peste 70% la ambele sexe), urmate de grupa de vârstă 25-54 ani cu o discrepanță semnificativă pe sexe (53,7% pentru bărbați față de 45,5% la femei) și grupa de vârstă 15-24 ani (circa 35% la ambele sexe). Persoanele cu un nivel de instruire scăzut constituie 36,2% din totalul persoanelor inactive, având cele mai mari ponderi în grupa de vârstă 15-24 ani (62,9% la bărbați și 61,9% la femei). Persoanele cu nivelul de instruire superior alcătuiesc 12,3% din total și înregistrează cele mai mare ponderi în grupa de vârstă 25-54 ani (21,7% la femei comparativ cu 11,3% la bărbați).

Datele graficului în format .xlsx

Anexe:

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a râului Nistru și mun. Bender.
2 Cercetare statistică selectivă asupra gospodăriilor populației. Metodologia este disponibilă pe site-ul www.statistica.gov.md / rubrica Metadate și clasificatoare / Metodologii statistice - Metodologia anchetei asupra forței de muncă în gospodării.
3 Nivel de instruire:

  • scăzut: gimnazial, primar, fără şcoală primară;
  • mediu: liceal, mediu general, secundar profesional, mediu de specialitate;
  • superior: universitar, postuniversitar.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția forței de muncă, ocupării și șomajului în unele state ale lumii:

ILO:

Eurostat:

2021 2021 2022 2022/2021 cifre date forța de muncă lucru munca nedeclarată numărul șomerilor ocuparea populația inactivă populația ocupată rata de activitate rata de ocupare rata şomajului sectorul informal șomajul statistica

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER