Pregătirea pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor din 2014

Pregătirea pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor din 2014

Acest subiect a fost discutat în cadrul celei de-a doua reuniuni a Consiliului consultativ internaţional tehnic pentru Recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014 în Republica Moldova. Întrunirea membrilor Consiliului, desfăşurată în zilele de 23-24 septembrie, a avut ca obiectiv evaluarea situaţiei curente privind pregătirea pentru recensămîntul din anul viitor, precum şi acordarea asistenţei consultative Biroului Naţional de Statistică (BNS) în organizarea şi efectuarea recensămîntului, mai cu seamă privind principiile metodologice de organizare, aria de acoperire şi controlul calităţii datelor recensămîntului, conştientizarea publică, suportul tehnologiilor informaţionale pentru recensămînt, cartografierea etc.

În cuvîntul său de salut, dl Werner Haug, director regional pentru Europa de Est şi Asia Centrală al Fondului ONU pentru Populaţie (UNFPA) a menţionat că este important ca recensămîntul din 2014 să întrunească standardele internaţionale de către Republica Moldova şi rezultatul să fie unul aşteptat.

Prezentă la eveniment, dna Tatiana Potîng, viceprim-ministru, a declarat: "Guvernul Republicii Moldova este conştient de importanţa acestui exerciţiu pentru ţară atît ca indicator decisiv în procesul de elaborare al politicilor, dar şi ca imagine. Contăm şi în continuare pe sprijinul Dumneavoastră, a membrilor Consiliului, în acest exerciţiu dificil şi complex de realizat".

Conform planului calendaristic al lucrărilor de pregătire şi organizare a recensămîntului, pînă la etapa actuală BNS s-a axat pe realizarea acţiunilor din domeniile: metodologie şi organizare, tehnologii informaţionale, cartografiere, campania publică de informare. În comunicarea sa, dna Lucia Spoială, director general al BNS, a remarcat că principiile metodologice şi organizatorice de bază ale recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014 sînt elaborate în concordanţă cu recomandările Conferinţei Statisticienilor Europeni vizînd efectuarea recensămintelor populaţiei şi al locuinţelor, runda 2010, ţinînd cont de specificul şi particularităţile Republicii Moldova şi de practica internaţională în acest domeniu. BNS acordă o atenţie sporită la toate etapele de pregătire a recensămîntului, deoarece datele obţinute sînt imperios necesare pentru buna funcţionare a administraţiei publice centrale şi locale de toate nivelurile, precum şi pentru determinarea perspectivelor de dezvoltare social-economică a ţării.

Scopul recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor este formarea resurselor informaţionale privind numărul populaţiei ţării, repartizarea ei teritorială corespunzător caracteristicilor demografice, socioeconomice, naţionale şi lingvistice, nivelului de instruire, precum şi fondul de locuinţe şi condiţiile de trai ale populaţiei.

La recensămîntul din 2014 se vor colecta în premieră informaţiile despre clădiri şi locuinţele din ele, spaţii colective de locuit, alte unităţi de locuit, indiferent de tipul şi situaţia ocupării acestora.

În conformitate cu Legea nr. 90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014 şi a Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 21.12.2012, recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor se va desfăşura în perioada 01-14 aprilie 2014. Momentul de referinţă al recensămîntului va fi situaţia de fapt existentă la ora 00:00 a zilei de 01 aprilie 2014, deşi perioada de completare a chestionarelor de recensămînt va fi de 14 zile.

Conform prevederilor Legii cu privire la statistica oficială şi a Legii cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din 2014, datele din chestionarele de recensămînt constituie o informaţie confidenţială şi sînt utilizate doar în scopuri statistice. Potrivit ultimului act legislativ, persoanele fizice intervievate au obligaţia de a furniza recenzorilor informaţii corecte şi complete pentru a fi înscrise în formularele de recensămînt.

Ultimul recensămînt al populaţiei pe teritoriul Republicii Moldova a fost efectuat în anul 2004. Rezultatele recensămîntului populaţiei din Republica Moldova din anul 2014 vor constitui o parte componentă a totalurilor recensămîntului mondial, runda 2010, desfăşurat în conformitate cu recomandările şi principiile ONU.

Persoana de contact:

Ala Pâslariuc,
Serviciul informare şi comunicare cu mass-media
Tel : 022 40 30 51


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER