Prezentare generală


Republica Moldova

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova și a Băncii Naționale a Moldovei nr. 135 din 8 februarie 2005, Republica Moldova s-a subscris pe data de 2 mai 2006 la Standardul Special de Diseminare a Datelor – (SDDS).

SDDS a fost stabilit de Fondul Monetar Internațional (www.imf.org) pentru a îndruma statele-membre care solicită accesul la piețele internaționale de capital prin prezentarea datelor economice și financiare publicului larg.

După examinarea vastă a diseminării acestor date, SDDS identifică patru dimensiuni de diseminare a informației: datele (acoperirea, periodicitatea, oportunitatea); accesul publicului la informații; integritatea datelor diseminate; calitatea datelor diseminate.

Buletinul Informativ al Standardelor de Diseminare a Datelor – DSBB, prezintă componentele SDDS privind metadatele, in special – metodologia, calitatea, accesibilitatea, egalitatea utilizatorilor de date, astfel accentuînd transparența în compilarea și diseminarea statisticii oficiale. Responsabilitatea pentru exactitatea metadatelor, inclusiv actualizările regulate, cît și pentru metadatele economice și financiare ține de țara subscrisă la SDDS după membrul-abonat.

Pagina Națională Sumară a Datelor (NSDP) include un șir larg de indicatori macroeconomici (categorii de date) care țin de patru sectoare ale economiei naționale: Sectorul Real, Fiscal, Financiar, Exterior cît și privind Populația.

Concomitent cu NSDP, SDDS cere elaborarea și întreținerea Calendarului de diseminare (ARC) care conține informații preliminare privind data de emitere a informației pe o perioadă de 4 luni.

Calendarul de diseminare (ARC)

Pagina Națională Sumară a Datelor (NSDP)

Summary of Observance (SOO)

Metadate

Rapoarte anuale de observare a SDDS

 

DSBB Home Page | DSBB Metadata by Country | DSBB Metadata by Category |