Primele rezultate ale vizitei de lucru a experţilor FAO la Biroul Naţional de Statistică privind recensămîntul general agricol din anul 2010

Primele rezultate ale vizitei de lucru a experţilor FAO la Biroul Naţional de Statistică privind recensămîntul general agricol din anul 2010

Astăzi, 18 septembrie la Biroul Naţional de Statistică (BNS) a avut loc o masă rotundă privind prezentarea primelor rezultate ale vizitei experţilor FAO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură): dnii Srivastava Mukesh, Salar Tayyib şi Ilie Dumitrescu. Programul de lucru al misiunii a avut ca obiectiv abordarea tematicii pregătirii către recensămîntul general agricol în Republica Moldova (RGA).

La întrunire au participat vice-minstrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, dl Anatolie Spivacenco, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale care sînt încadrate în efectuarea RGA, reprezentanţi FAO din Chişinau, precum şi specialişti BNS responsabili de organizarea RGA.

În cadrul şedinţei de lucru, experţii FAO care s-au aflat timp de 2 săptămîni în Republica Moldova au prezentat în linii generale primele rezultate ale vizitei lor, urmînd ca mai apoi, să prezinte şi un raport in scris detaliat despre gradul de pregătire şi recomandări privind RGA în Republica Moldova din 2010. Raportul final va cuprinde teme ca: planul calendaristic de pregătire şi efectuare a RGA; aspectele metodologice şi organizatorice privind efectuarea RGA, chestionarele de recensămînt; conceptul de prelucrare automatizată a datelor RGA, a echipamentului tehnic necesar, descrierea bugetului, rezultatele recensămîntului agricol de probă, care a avut loc în perioada 1-25 octombrie 2008 în raionul Căuşeni, precum şi alte subiecte ca: publicitatea RGA; selectarea şi instruirea cadrelor; pregătirea şi utilizarea materialului cartografic necesar organizării RGA. De asemenea, se va aborda şi tema obţinerii datelor finale ale RGA şi diseminarea rezultatelor RGA: elaborarea tabelelor de ieşire; crearea şi administrarea bazei de date; analiza datelor şi publicarea datelor statistice.

În prezentările lor, experţii FAO au menţionat că, aceasta este prima misiune FAO de evaluare a nivelului de pregătire a ţării pentru efectuarea RGA, în cadrul căreia a fost evaluat bugetul necesar, gradul de pregătire a documentaţiei, au avut loc întîlniri cu autorităţile publice implicate în efectuare RGA, a fost evaluată experienţa recensămîntului pilot din anul trecut.

Experţii au remarcat faptul că, BNS ca autoritate publică centrală responsabilă de efectuarea RGA din Republica Moldova este bine pregătită, fiind efectuate pînă la momentul actual toate acţiunile necesare pentru desfăşurarea cu succes a unui asemenea eveniment de  amploare  naţională  ca recensămîntul general agricol. Acest fapt se datorează în cea mai mare parte profesionalismului şi entuziasmului din partea specialiştilor  BNS, care deşi se află la o primă experienţă de organizare a unui RGA au respectat cerinţele FAO, precum şi cele ale Uniunii Europene, privind efectuarea recensămîntului agricol. În acest sens atenţia experţilor a fost focusată pe asistenţa Republicii Moldova în vederea asigurării compatibilităţii datelor RGA la nivel internaţional, atît cu ţările membre ale FAO, cît şi în special cele ale Uniunii Europene.

În scopul descrierii importanţei discuţiilor purtate, experţii FAO au remarcat că, deoarece în Republica Moldova o acţiune de asemenea amploare, ca recensămîntul general agricol încă n-a fost efectuată, dar cum arată practica mondială şi conform recomandărilor FAO, recensămîntul agricol este o măsură absolut necesară pentru evaluarea situaţiei în agricultură. RGA permite obţinerea datelor relevante atît la nivel naţional, cît şi cel regional,  neavînd  la  moment  altă  alternativă. 

În cadrul întrunirii de astăzi, atît experţii FAO, cît şi alţi participanţi au specificat importanţa efectuării RGA preconizat pentru anul 2010. Dat fiind faptul că în economia Republicii Moldova agriculturii îi revine un loc foarte important, datele culese în procesul recensămîntului sunt absolut necesare autorităţilor publice centrale pentru fundamentarea elaborării deciziilor în monitorizarea şi evaluarea politicilor naţionale în domeniul agroalimentar şi a dezvoltării rurale, precum şi autorităţilor publice locale la luarea deciziilor importante pentru deservirea localităţilor săteşti, asigurarea securităţii alimentare a populaţiei, atragerea investiţiilor străine pentru dezvoltarea sectorului agrar, infrastructurii săteşti, etc.

Realizarea RGA din Republica Moldova în anul 2010 se încadrează în Programul FAO pentru Recensămîntul Mondial Agricol – runda 2010. Mai mult ca atît, realizarea RGA în Republica Moldova în anul 2010 va permite comparabilitatea deplină a datelor naţionale cu cele ale ţărilor UE, atît din punct de vedere metodologic, cît şi de timp, întrucît recensămîntul agricol în toate ţările membre ale UE în mod obligatoriu va fi efectuat pe parcursul anului 2010.

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 992 din 03 septembrie 2007, din total costul RGA (93,7 mln lei) din contul bugetului de stat se prevede acoperirea a cca 19,2 mln lei (20%) din suma necesară, restul sumei de 74,5 mln lei (80%), urmînd să fie acoperită din mijloacele donatorilor străini. În prezent au loc negocierile cu Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA) privind acordarea de către Guvernul Regatului Suediei a suportului financiar nerambursabil pentru efectuarea RGA în Republica Moldova, în mărimea neacoperită din bugetul de stat, adică de cca 74,5 mln. Lei.

Amintim că, în perioada 07-17 septembrie curent la Biroul Naţional de Statistică (BNS) s-au aflat într-o vizită de lucru experţii FAO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură): dnii Srivastava Mukesh, Salar Tayyib şi Ilie Dumitrescu. Programul de lucru al misiunii a avut ca obiectiv abordarea tematicii pregătirii către recensămîntul general agricol în Republica Moldova.

Persoană de contact:

Ala Pâslariuc,
Responsabil relaţii publice,
Tel. 40 30 51


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER