Produsul intern brut în trimestrul I 2018

Produsul intern brut în trimestrul I 2018*

Biroul Național de Statistică comunică datele privind Produsul Intern brut în trimestrul I 2018. Începând cu trimestrul I 2018, indicatorii sunt calculați în conformitate cu metodologia de calcul a Sistemului Conturilor Naționale a Organizației Națiunilor Unite, versiunea 2008/Sistemul European de Conturi, versiunea 2010 (SCN, ONU-2008/SEC-2010). Detalii privind metodologia aplicată vor fi comunicate ulterior pe site-ul oficial la rubrica Noutăți și Metadate.

În trimestrul I 2018, Produsul intern brut  (PIB) a însumat, pe serie brută, 37609 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 3,7% față de trimestrul I 2017. Pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2017, PIB s-a majorat cu 3,6%, iar față de trimestrul IV 2017 s-a diminuat cu 0,8%.

Tabelul 1.Evoluția produsului intern brut trimestrial

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

Anul

- în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2016

101,0

102,0

106,7

107,0

104,5

2017

103,2

 102,6

105,3

106,4

104,5

2018

103,7

-

-

-

-

Serie ajustată sezonier

2016

101,2

102,2

106,7

106,3

-

2017

103,9

103,8

105,3

105,4

-

2018

103,6

-

-

-

-

- în % fața de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier

2016

103,3

101,0

101,2

100,7

-

2017

101,0

100,9

102,6

100,8

-

2018

99,2

-

-

-

-

 Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB (Anexa 1).

Categorii de resurse

Contribuții pozitive la creșterea PIB, în trimestrul I 2018 față de trimestrul I 2017 au înregistrat următoarele activități economice:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,2%), cu o pondere de 20,4% la formarea PIB și o creștere a valorii adăugate brute (VAB) cu 6,3%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,8%), cu o pondere de 17,2% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 4,6%;
 • Informații și comunicații (+0,6%), cu o pondere de 6,6% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 9,0%;
 • Tranzacții imobiliare (+0,2%), cu o pondere de 8,1% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 2,5%;
 • Construcții (+0,2%), cu o pondere de 5,9% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 3,5%;
 • Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,1%), cu o pondere de 4,1% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 2,4%;
 • Activități financiare și de asigurări (+0,1%), cu o pondere de 4,1% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 3,5%;
 • Artă, activități de recreere și de agrement; alte activităţi de servicii; activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu (+0,1%), cu o pondere de 2,9% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 4,2%.

Contribuție negativă la creșterea PIB au avut-o administraţia publică şi apărare; asigurările sociale obligatorii; învăţământul; sănătatea şi asistenţă socială (-0,2%) cu o pondere de 13,5% și o diminuare a volumului cu 1,7%.

Total pe economie VAB s-a majorat cu 3,6%, contribuind la formarea și creșterea PIB cu 85,7% și 3,1% respectiv.

Volumul impozitelor pe produse s-a diminuat cu 2,1% în raport cu perioada similară a anului anterior.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat, în principal:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (+4,0%), cu o pondere de 90,9% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 4,3%;
 • Formării brute de capital fix (+0,9%), cu o pondere de 20,4% la formarea PIB și o creștere a volumului cu 4,2%.

O contribuție negativă la creșterea PIB a avut-o exportul net (-2,3%), consecință a contribuției mult mai accentuate la formarea PIB a importurilor de bunuri și servicii (64,0%) față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (36,9%).

Figura 1. Dinamica Produsului Intern Brut trimestrial 2010-2018
(2010 = 100)

 

Anexe:

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER