Produsul Intern Brut în trimestrul II și semestrul I 2020

Produsul Intern Brut în trimestrul II și semestrul I 20201, 2

Biroul Național de Statistică informează că Produsul Intern Brut (PIB), estimat pentru trimestrul II 2020, în valoare nominală a însumat 44629 mil. lei prețuri curente de piață. Comparativ cu trimestrul II 2019, PIB a scăzut cu 14,0% pe seria brută și cu 11,5% pe seria ajustată sezonier. Față de trimestrul I 2020 PIB s-a diminuat cu 7,0% pe seria ajustată sezonier.

În semestrul I 2020 PIB a scăzut față de semestrul I 2019 cu 7,2% pe seria brută.
 
Evoluţia PIB trimestrial în perioada 2018 - 2020, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Evoluția PIB trimestrial

 

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

An

-  în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2018

104,0

105,5

103,7

104,2

104,3

2019

104,5

 105,9

104,3

100,2

103,6

2020

100,9

86,0

-

-

-

Serie ajustată sezonier3

2018

104,4

105,8

103,6

104,2

-

2019

103,8

106,4

104,7

99,8

-

2020

99,6

88,5

-

-

-

-  în % fața de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier3

2018

99,5

102,0

100,8

101,9

-

2019

99,1

104,5

99,1

97,1

-

2020

98,9

93,0

-

-

-

Tabelul 1 în format Excel

PIB în trimestrul II 2020 (serie brută)

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 87,9% la formarea PIB, a contribuit cu -10,9% la scăderea PIB, volumul VAB fiind în descreștere cu 12,6% (vezi Tabelul A1 din anexă). La scăderea PIB, în trimestrul II 2020 față de trimestrul II 2019, au contribuit majoritatea activităților economice, influiențe negative mai importante având următoarele activități:

 • comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (au contribuit cu -4,2% la scăderea PIB), cu o pondere de 18,0% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 21,4%;
 • industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie  electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-1,7%), cu o pondere la formarea PIB de 14,7% și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 11,7%;
 • administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-1,3%) cu o pondere de 12,6% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 11,1%;
 • activități profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative și activități de servicii suport (-1,1%) cu o contribuție de 2,9% la formarea PIB și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 31,1%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 12,1% la formarea PIB au contribuit cu -3,2% la scăderea PIB, volumul lor reducându-se cu 22,7%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării (vezi Tabelul A1 din anexă), scăderea PIB în trimestrul II 2020 față de trimestrul II 2019 s-a datorat, în principal:

 • consumului final (contribuind cu -15,0% la scăderea PIB), îndeosebi consumului final al gospodăriilor populației, al cărui volum s-a redus cu 17,0%, contribuind cu -13,6% la diminuarea PIB;
 • formării brute de capital fix, al cărei volum s-a redus cu 15,6%, contribuind cu -4,8% la diminuarea PIB.

  Contribuție pozitivă la evoluția PIB a avut-o exportul net (+9,5%), consecință a reducerii cu 29,2% a volumului importurilor de bunuri și servicii corelată cu o scădere mai mică a volumului exporturilor de bunuri și servicii cu 24,2,%.

  În Figura 1 este prezentată evoluția PIB trimestrial în 2010 - 2020, exprimată în prețurile medii ale anului 2010.

  PIB în semestrul I 2020 (serie brută)

  În semestrul I 2020 PIB a constituit în valoare nominală 88 314 mil. lei, prețuri curente de piața, în scădere (în termeni reali) cu 7,2% față de semestrul I 2019 (vezi Tabelul 2).

  Tabelul 2. PIB în semestrul I 2020 

  Trim.I

  Trim.II

  Sem.I

  PIB, prețuri curente, mil. lei

  43 685

  44 629

  88 314

  În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

  100,9

  86,0

  92,8

Tabelul 2 în format Excel

  Categorii de resurse

  Valoarea adăugată brută total pe economie, cu o pondere de 86,6% la formarea PIB, a contribuit cu -5,5% la scăderea PIB în semestrul I 2020 față de semestrul I 2019, volumul VAB fiind în descreștere cu 6,3% (vezi Tabelul A2 din anexă). La scăderea PIB au contribuit mai semnificativ următoarele activități economice:

  • comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (au contribuit cu -2,1% la scăderea PIB), cu o pondere de 19,0% la formarea PIB și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 10,7%;
  • industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-1,0%), cu o pondere de 15,1% la formarea PIB și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 6,8%.

  Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 13,4% la formarea PIB, au contribuit cu -1,8% la scăderea PIB, volumul lor reducându-se cu 12,5%.

  Categorii de utilizări

  Din punct de vedere al utilizări PIB (vezi Tabelul A2 din anexă), scăderea s-a datorat, în principal:

  • consumului final (contribuind cu -8,8% la scăderea PIB), îndeosebi consumului final al gospodăriilor populației, a cărui volum s-a redus cu 9,7%, contribuind cu -8,1% la diminuarea PIB;
  • formării brute de capital fix, al cărei volum s-a redus cu 6,4%, contribuind cu -1,7% la diminuarea PIB.

  Exportul net a contribuit cu +3,1% la rata de modificare a PIB.

  Informații suplimentare privind PIB în trimestrul II și semestrul I 2020 sunt prezentate în tabelele din anexă.


  Impactul COVID-19: Informația operativă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra evoluției PIB al Republicii Moldova.


Anexe:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Datele PIB sunt provizorii și vor face obiectul unor revizuiri, conform politicii de revizuire a conturilor naţionale publicate pe site-ul BNS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile și vor fi publicate în corespundere cu prevederile calendarul comunicatelor de presă.
3 Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării numărului de observaţii disponibile.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția PIB în unele state ale lumii:

Eurostat:

OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

Persoana de contact:

Andrian Tătaru
şef al direcţiei generale statistica macroeconomică
Tel. 067770023


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER