Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2017

Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2017*

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2017, Produsul intern brut (PIB) pe serie brută, a însumat 45 523 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 5,4% față de trimestrul III 2016. Pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 5,9% față de același trimestru din 2016 și cu 3,6% față de trimestrul II 2017.

Tabelul 1.Evoluția produsului intern brut trimestrial

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

Anul

-       în % față de perioada respectivă din anul precedent -

Serie brută

2015

104,8

102,5

96,4

96,8

99,6

2016

100,8

 101,9

106,5

 106,7

 104,3

2017

103,1

102,5

105,4

-

-

Serie ajustată sezonier

2015

104,1

102,4

95,6

97,1

-

2016

101,0

102,0

106,6

106,2

-

2017

103,3

103,6

105,9

-

-

-       în % față de trimestrul precedent -

Serie ajustată sezonier

2015

99,0

100,2

97,0

100,9

-

2016

103,0

101,2

101,4

100,5

-

2017

100,2

101,5

103,6

-

-

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în trimestrul III 2017 (Anexa 1).

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută pe economie (VAB) s-a majorat, în trimestrul III 2017, cu 4,6% în raport cu perioada respectivă a anului anterior, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 4,0% și cu 85,4%, respectiv. 
La creșterea PIB, în perioada de referință, au contribuit următoarele activități economice:

 • Agricultura, silvicultura și pescuitul (+1,2%), cu o pondere de 20,3% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 6,0%;
 • Industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,7%), cu o pondere la formarea PIB de 13,4% și o majorare a VAB cu 4,9%;
 • Construcțiile (+0,1%), cu o pondere de 3,6% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 4,0%;
 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,4%), cu o pondere de 19,4% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 6,9%;
 • Informațiile și comunicațiile (+0,2%), cu o pondere de 5,0% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 3,3%.

Volumul impozitelor pe produse s-a majorat cu 9,4% în raport cu perioada similară a anului anterior, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 1,3% și cu 14,8%, respectiv.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB, creșterea s-a datorat în principal:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (+4,6%), cu o pondere de 84,5% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 5,4%;
 • Formării brute de capital fix (+1,2%), cu o pondere de 21,2% la formarea PIB și o creștere cu 5,5% a volumului său.

O contribuție negativă la creșterea PIB a avut-o exportul net (-2,8%), consecință a contribuției mai accentuate la formarea PIB a importurilor de bunuri și servicii (59,5%) față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (35,8%).

Revizuiri

Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea calculelor PIB pentru trimestrul III 2017 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată (indicii de volum ai PIB fiind revizuiţi faţă de indicii de volum publicați la 15 septembrie 2017), astfel:

 • rezultatele trimestrului I 2017, comparativ cu trimestrul I 2016, au fost revizuite de la 102,9% la 103,3%;
 • rezultatele trimestrului II 2017, comparativ cu trimestrul II 2016, au fost revizuite de la 102,8% la 103,6%;
 • rezultatele trimestrului I 2017 față trimestrul IV 2016 s-au modificat de la 99,4% la 100,2%;
 • rezultatele trimestrului II 2017 față de trimestrul I 2017 s-au modificat de la 100,7% la 101,5%.

În ianuarie-septembrie 2017 PIB a constituit în valoare nominală 109 444 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 3,8% faţă de ianuarie-septembrie 2016.

Tabelul 2.Produsul intern brut în ianuarie-septembrie 2017

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Ianuarie-septembrie

Milioane lei, prețuri curente

29 670

34 251

45 523

109 444

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

103,1

102,5

105,4

103,8

În % față de trimestrul precedent

100,2

101,5

103,6

-

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în ianuarie-septembrie 2017 (Anexa 2).

Categorii de resurse

VAB pe economie s-a majorat, în ianuarie-septembrie 2017, cu 3,3% în raport cu perioada respectivă a anului anterior, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 2,8% și cu 84,0%, respectiv.

Creșterea PIB, în perioada de referință, a fost determinată de următoarele activități economice:

 • Agricultura, silvicultura și pescuitul (+0,4%), cu o pondere de 11,3% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 3,3%;
 • Industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,3%), cu o pondere la formarea PIB de 14,5% și o majorare a VAB cu 2,2%;
 • Construcțiile (+0,2%), cu o pondere de 3,7% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 4,3%;
 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,4%), cu o pondere de 20,3% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 7,1%.

Volumul impozitelor pe produse a depășit cu 7,5% realizările perioadei respective a anului precedent, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 1,2% și cu 16,5%, respectiv.

Categorii de utilizări

Pe categorii de utilizări creșterea s-a datorat:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (+4,0%), cu o contribuție la formarea PIB de 86,5% și o majorare a volumului cu 4,6%;
 • Formării brute de capital fix (+1,1%), cu o pondere la formarea PIB de 21,7% și o majorare a volumului cu 5,1%.

O contribuție negativă la creșterea PIB a avut-o exportul net (-3,6%), consecință a contribuției mai accentuate la formarea PIB a importurilor de bunuri și servicii (71,1%) față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (41,4%).

 Figura 1. Dinamica Produsului Intern Brut trimestrial 2010-2017
(2010 = 100)

   

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Anexe:

     
Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER