Produsul Intern Brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 20221,2,3

Biroul Național de Statistică informează că, Produsul Intern Brut (PIB), estimat pentru trimestrul III 2022, a însumat 77,2 miliarde de lei, prețuri curente de piață. Comparativ cu trimestrul III 2021, PIB s-a micșorat, în termeni reali, cu 10,3% pe seria brută și cu 11,8% pe seria ajustată sezonier (vezi Tabelul 1).

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada ianuarie-septembrie 2022 a constituit 197,8 miliarde de lei, în descreștere, în termeni reali, cu 4,1% față de perioada ianuarie-septembrie 2021 (vezi Tabelul 2).

Evoluția PIB trimestrial în perioada 2020-2022, calculată ca serie brută și serie ajustată sezonier, este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Dinamica PIB trimestrial în anii 2020-2022 (%)

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

-  în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2020

99,5

84,5

88,8

95,8

91,7

2021

108,7

116,8

111,7

118,3

113,9

2022

101,1

99,1

89,7

 

 

Serie ajustată sezonier3

2020

99,3

85,9

87,2

95,3

-

2021

107,0

115,3

114,4

119,3

-

2022

100,8

99,1

88,2

 

-

-  în % fața de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier3

2020

97,6

91,8

103,6

102,6

-

2021

109,6

98,9

102,8

107,0

-

2022

92,7

97,2

91,6

 

-

Datele tabelului în format .xlsx

PIB în trimestrul III 2022 (serie brută)

Categorii de resurse

În trimestrul III 2022, valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 86,6% la formarea PIB, s-a redus (în termeni reali) cu 10,5% față de trimestrul III 2021, contribuind astfel la scăderea PIB cu 9,1% (vezi Tabelul A1 din anexă).

Impact negativ asupra evoluției PIB în trimestrul III 2022 față de trimestrul III 2021 au avut  în special următoarele activități:

 • agricultură, silvicultură şi pescuit (influențând scăderea PIB cu 3,5%), cu o pondere de 16,0% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile în cauză cu 21,4%;
 • comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (-1,9%) cu o pondere de 16,4% la formarea PIB și o micșorare a VAB pe activitățile respective cu 12,1%;
 • tranzacțiile imobiliare (-1,2%), cu o pondere de 5,6% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 20,3%;
 • industria prelucrătoare (-1,2%), cu o pondere de 7,7% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 13,4%;
 • alte activități de servicii (-0,5%), cu pondere de 1,0% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 35,0%.

Influență pozitivă asupra evoluției PIB au avut următoarele activități:

 • activități financiare și asigurări (+0,4%) cu o pondere de 2,7% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 18,0%;
 • informații și comunicații (+0,4%) cu o pondere de 5,5% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 8,7%;
 • activități de cazare și alimentație publică (+0,1%) cu o pondere de 1,2% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 13,3%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 13,4% la formarea PIB, au contribuit la descreșterea PIB cu  1,2%, volumul acestora fiind în scădere cu 8,7%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB (vezi Tabelul A1 din anexă), descreșterea în trimestrul III 2022 față de trimestrul III 2021 a fost cauzată, în principal de reducerea:

 • exportului net de bunuri și servicii (generând scăderea PIB cu 7,5%), consecință a creșterii volumului exporturilor de bunuri și servicii cu 10,7%, pe fundalul majorării volumului importurilor acestora cu 20,8%;
 • consumului final al gospodăriilor populației cu 5,7% (generând scăderea PIB cu 4,5%);
 • formării brute de capital fix cu 4,4% (generând scăderea PIB cu 1,0%).

În Figura 1 este prezentată evoluția PIB trimestrial în anii 2015-2022, exprimată în prețurile medii ale anului 2015.

Datele graficului în format .xlsx

PIB în ianuarie-septembrie 2022 (serie brută)

În ianuarie-septembrie 2022, PIB  a constituit 197,8 miliarde de lei, prețuri curente de piața, fiind în descreștere, în termeni reali, cu 4,1% față de perioada corespunzătoare din anul precedent (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2. PIB în ianuarie-septembrie 2022

 

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Ianuarie-septembrie

PIB, prețuri curente, mil. lei

56 266

64 326

77 179

197 771

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

101,1

99,1

89,7

95,9

Datele tabelului în format .xlsx

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută total pe economie, cu o pondere de 86,0% la formarea PIB, a contribuit cu 3,5% la descreșterea PIB în ianuarie-septembrie 2022 față de ianuarie-septembrie 2021, volumul VAB micșorându-se cu 4,1% (vezi Tabelul A4 din anexă).

La descreșterea PIB în ianuarie-septembrie 2022 față de ianuarie-septembrie 2021 au contribuit  următoarele activități:

 • agricultură, silvicultură și pescuit (generând scăderea PIB cu 1,5%), cu o pondere de 8,6% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 17,1%;
 • construcțiile (-1,1%), cu o pondere de 6,9% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 13,7%;
 • tranzacțiile imobiliare (-0,8%), cu o pondere de 6,5% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 10,6%;
 • industria prelucrătoare (-0,7%), cu o pondere de 9,4% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 7,7%;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat   (-0,2%), cu o pondere de 2,7% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 10,9%.

Influență pozitivă asupra evoluției PIB au avut următoarele activități:

 • activități financiare și asigurări (+0,4%) cu o pondere de 3,1% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 14,0%;
 • comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (+0,4%) cu o pondere de 16,8% la formarea PIB și o majorare a VAB pe activitățile respective cu 2,8%;
 • sănătate și asistență socială (+0,2%) cu o pondere de 5,0% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 4,7%;
 • informații și comunicații (+0,2%) cu o pondere de 6,0% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 3,2%;
 • activități de cazare și alimentație publică (+0,2%) cu o pondere de 1,1% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 18,6%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 14,0% la formarea PIB, au contribuit la descreșterea PIB cu  0,6%, volumul lor micșorându-se cu 4,4%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB (vezi Tabelul A4 din anexă) descreșterea în ianuarie-septembrie 2022 față de ianuarie-septembrie 2021 s-a datorat în principal:

 • consumului final al gospodăriilor populației (-1,8%), al cărui volum s-a redus cu 2,2%, constituind 83,6% din PIB;
 • formării brute de capital fix (-1,5%), al cărei volum s-a micșorat cu 6,2%, deținând o pondere de 23,0% din PIB;
 • exportului net de bunuri și servicii, generând descreșterea PIB cu 0,7%.

Contribuție pozitivă asupra evoluției al PIB au avut:

 • consumul final al administrației publice (+0,8%), al cărui volum s-a majorat cu 4,8%, constituind 17,0% din PIB;
 • consumul final al instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (+0,1%), al cărui volum s-a majorat cu 5,1%, constituind 1,2% din PIB.

Informații suplimentare privind PIB în trimestrul III curent și ianuarie-septembrie 2022 sunt prezentate în tabelele din anexă.

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele PIB sunt provizorii și vor face obiectul unor revizuiri, conform politicii de revizuire a conturilor naționale, publicate pe site-ul BNS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile și vor fi publicate în corespundere cu prevederile calendarului comunicatelor de presă.
3 Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, ca urmare a modificării numărului de observații disponibile.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția PIB în unele state ale lumii:

Eurostat:

OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

2021 2021 2022 2022/2021 impozitul net pib PIB produsul intern brut serie ajustată sezonier serie brută

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER