Progresul pregătirilor privind organizarea recensământului populației și locuințelor din 2024, discutat la ședința Comisiei naționale

La data de 11 iulie 2023 a avut loc a doua ședință a Comisiei naționale pentru recensământul populației și locuințelor (CNRPL) în cadrul căreia au fost discutate acțiunile de progres în vederea organizării recensământului populației și locuințelor din 2024 (RPL 2024). Ședința a fost prezidată de Artur Mija, secretarul general al Guvernului, Președinte al CNRPL, și a întrunit reprezentanți ai autorităților publice, alte instituții relevante.

Discuțiile s-au axat pe stadiul de pregătire a recensământului, fiind trecute în revistă acțiunile desfășurate în ultima perioadă. Printre acestea se numără elaborarea chestionarelor și altui instrumentar de recensământ, realizarea lucrărilor de cartografiere, de pregătire a bazei de date georeferențiate, lucrările de obținere a accesului la surse de date administrative pentru buna pregătire și realizare a RPL, conlucrarea cu autoritățile publice centrale, locale și alte instituții în vederea alocării de resurse tehnice și tehnologice și dezvoltării sistemului informațional de colectare, stocare și prelucrare a datelor de recensământ, lucrările de ordin organizatoric, ca de exemplu crearea comisiilor teritoriale de recensământ etc.

De asemenea, în cadrul ședinței Comisiei au fost prezentate rezultatele consultărilor publice cu privire la elementele vizuale (logoul și sloganul) de comunicare a RPL, precum și susținut proiectul Planului măsurilor de asigurare a securității personalului temporar de recensământ și a materialelor, inclusiv a dispozitivelor electronice mobile, și asigurarea ordinii publice în perioada de colectare a datelor în teren în cadrul recensământului de probă din Republica Moldova în anul 2023.

Un alt subiect important al ședinței s-a referit la desfășurarea recensământului populației și a locuințelor de probă, inclusiv a anchetei post recenzare pilot. Comisia a aprobat perioada 28 august - 10 octombrie 2023 de desfășurare a recensământului de probă și lista localităților în care acesta se va desfășura.

Menționăm că, printre alte acțiuni realizate până acum de BNS se numără elaborarea cadrului normativ armonizat cu legislația europeană, consolidarea capacităților instituției în domeniul securității informației și protecției datelor cu caracter personal, elaborarea și consultarea publică a proiectelor chestionarelor, a metodologiei și a viziunii IT pentru colectarea datelor cu utilizarea noilor tehnologii (tabletelor) și a sistemului de informații geografice (GIS) la etapa de pregătire a recensământului.

Este de menționat că, realizarea obiectivelor privind organizarea recensământului este finanțată din bugetul de stat și susținută de asistența tehnică oferită în cadrul Proiectului “Sprijin acordat Biroului Național de Statistică pentru efectuarea Recensământului Populației și Locuințelor din 2024”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).

Mai multe detalii despre ședința CNRPL sunt disponibile la rubrica Recensământul populației și al locuințelor 2024 / Comisia Națională pentru recensământul populației și locuințelor 2024.


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER