Proiectul de lege cu privire la statistica oficială și Strategia de dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020 aprobate de Guvern

Proiectul de lege cu privire la statistica oficială și Strategia de dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020 aprobate de Guvern

Guvernul a aprobat ieri, 1 decembrie, două documente de importanță majoră pentru consolidarea sistemului statistic național:  

Proiectul de lege cu privire la statistica oficială, elaborat de către Biroul Naţional de Statistică în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu aquis-ul UE în domeniul statistic. Proiectul de lege reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului unic al statisticii oficiale, stabileşte cadrul juridic pentru dezvoltarea,  producerea, diseminarea şi coordonarea statisticii oficiale, în conformitate cu cerinţele şi bunele practici europene;

Strategia de dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020vine să susțină întărirea și recunoașterea rolului statisticii oficiale în societate, ca un prim demers esențial ce acoperă întregul sector statistic național şi propune obiective şi măsuri de ordin strategic  pentru sporirea capacităților sistemului de a face față la solicitările crescânde de date statistice oficiale la nivel național și internațional. 

Strategia urmează a trasa direcţiile prioritare de dezvoltare pentru perioada 2016-2020, precum şi rezultatele principale care urmează a fi atinse atît de către Biroul Naţional de Statistică cît şi de către celelalte instituţii care produc statistica oficială. Printre beneficiarii direcţi ai Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional şi a rezultatelor acesteia se numără toate organele administraţiei publice centrale şi locale, care folosesc statistici pentru decizii informate, cercurile academice, agenţii economici şi mass-media iar printre beneficiarii indirecţi pot fi consideraţi toţi cetăţenii Republicii Moldova şi partenerii de dezvoltare, atît ai ţării, cît şi ai Biroului Naţional de Statistică.

Pentru prima dată, proiectul Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional pune accent pe consolidarea capacităţilor atît ale Biroului Naţional de Statistică ca instituţie ce coordonează şi conduce activitatea statisticii oficiale la nivel naţional, cît şi ale celorlalte instituţii care produc statistici oficiale.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER