Recensământul populaţiei din 2004, ediția 2006

Volumul 1. Caracteristici demografice, naţionale, lingvistice, culturale

Publicaţia cuprinde date importante, obţinute în cadrul recensămîntului populaţiei din 2004, vizînd numărul populaţiei stabile şi repartizarea ei teritorială, structura pe sexe şi vârste, componenţa naţională şi cea confesională, starea civila, fertilitatea şi nivelul de instruire a populaţiei, precum şi alte caracteristici esenţiale, care scot în evidenţă situaţia demografică a societăţii noastre. Datele recensământului populaţiei din 2004 sînt prezentate şi în comparare cu datele recensămintelor precedente. Sînt expuse principii metodologice.

În limbile română, rusă şi engleză
Format A4, 492 pagini
Preţ: 109 lei

Versiune electronică

Volumul 2. Migraţia populaţiei

Publicaţia cuprinde informaţii vizînd populaţia după locul naşterii (ţara, raionul), locul domicilierii precedente, populaţia temporar absentă, plecată peste hotarele ţării, după ţara de destinaţie, durata şi, motivul absenţei, pe grupe de vîrstă şi alte caracteristici.

În limbile română, rusă şi engleză
Format A4, 136 pagini
Preţ: 50 lei

Versiune electronică

Volumul 3. Gospodării casnice

Publicaţia cuprinde totalurile recensămîntului populaţiei din 2004 şi conţine informaţia vizînd caracteristica gospodăriilor casnice şi a nucleelor familiale după tipuri, mărime şi numărul de copii. Informaţia este prezentată pe medii şi în profil teritorial. Pentru comparabilitate în culegere sînt prezentate şi unele date ale recensămîntului precedent. Sînt expuse precizări metodologice. (Disponibil doar în format electronic).

În limbile română, rusă şi engleză
Format A5, 375 pagini 

Versiune electronică

Volumul 4. Condiţiile de locuit ale populaţiei

Publicaţia cuprinde totalurile recensămîntului populaţiei din 2004 şi conţine informaţia vizînd condiţiile de locuit ale populaţiei: tipul şi forma de proprietate a locuinţelor ocupate de gospodăriile casnice; mărimea locuinţei şi numărul camerelor de locuit; suprafaţa medie totală şi locuibilă, care revine la o persoană; dotarea locuinţei cu principalele utilităţi; deţinerea în proprietate de către membrii gospodăriilor casnice a altor spaţii locative decît locuinţa de bază şi alte caracteristici. Informaţia este prezentată pe medii şi în profil teritorial. Pentru comparabilitate în culegere sînt prezentate şi unele date ale recensămîntului precedent.

În limbile română, rusă şi engleză
Format A5, 191 pagini
Preţ: 110 lei

Versiune electronică


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER