Revizuirea datelor privind accesul la serviciul public de alimentare cu apă pentru anii 2016-2020

Revizuirea datelor privind accesul la serviciul public de alimentare cu apă pentru anii 2016-2020

Biroul Național de Statistică (BNS) informează că au fost revizuite seriile de timp pentru perioada 2016-2020 cu privire la accesul la serviciul public de alimentare cu apă atât la nivel național, cât și subnațional, detaliile fiind oferite mai jos.

În anul 2021 BNS cu participarea autorităților publice locale (APL) și a întreprinderilor care au în gestiune sisteme publice de alimentare cu apă şi de canalizare ce livrează apă consumatorilor pentru necesităţi menajere şi care efectuează colectarea şi evacuarea apelor uzate, au desfășurat un exercițiu de analiză a gradului de cuprindere în cercetare a localităților conectate la serviciile de utilitate publică. În rezultatul acestuia s-a constatat că:

  1. Unele APL prezentau în trecut date agregate la nivel de primărie și nu la nivel de localitate, așa cum prevede metodologia cercetării statistice „Funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare1”;
  2. Mai multe localități rurale, deși beneficiau de serviciul public de alimentare cu apă nu prezentau raportul statistic respectiv;
  3. În cazul localităților care beneficiau de serviciu public de canalizare s-a confirmat acoperirea completă a localităților în cercetarea statistică.

În rezultat, pentru anul 2021 au avut loc un șir de îmbunătățiri ale calității datelor cu privire la sistemele publice de alimentare cu apă:

  1. Majorarea gradului de acoperire a localităților rurale care a constituit principala premisă pentru revizuirea în retrospectivă a datelor pentru perioada 2016-2020;
  2. Îmbunătățirea modalității de raportare a datelor de către întreprinderi și primării la nivel de localitate rurală (sat).

Informația privind impactul revizuirii asupra numărului localităților cu acces la serviciul public de alimentare cu apă 2016-2020 este prezentată în Figura 1.

Respectiv, în urma revizuirii s-a majorat numărul locuințelor cu acces la serviciul public de alimentare cu apă, având, de asemenea, o tendință de creștere în seria revizuită (Tabelul 1).

Tabelul 1. Impactul revizuirii asupra numărului locuințelor cu acces la serviciul public de alimentare cu apă, 2016-2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

Serie veche, mii unități

747,6

766,9

792,7

818,1

839,9

Serie revizuită, mii unități

748,6

767,9

794,0

820,5

843,6

Modificări cauzate (diferența dintre seria revizuită și seria veche)

Diferența, mii unităţi

1,0

1,1

1,3

2,4

3,7

Diferența, %

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

Aplicarea revizuirii a cauzat obținerea valorilor mai mari în seria revizuită față de seria veche pentru lungimea apeductelor şi reţelelor publice de distribuţie a apei și pentru lungimea funcțională a acestora (Tabelul 2).

Tabelul 2. Impactul revizuirii asupra lungimii totale și funcționale a apeductelor şi reţelelor publice de distribuţie a apei, 2016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

 

Serie veche, km

Lungimea totală a apeductelor şi reţelelor publice de distribuţie a apei

13 315,0

13 810,9

14 355,6

14 856,3

15 436,1

 

Lungimea funcțională a apeductelor şi reţelelor publice de distribuţie a apei

13 082,5

13 633,1

14 203,4

14 712,4

15 287,7

 

Serie revizuită, km

Lungimea totală a apeductelor şi reţelelor publice de distribuţie a apei

13 353,0

13 850,9

14 401,3

14 947,3

15 610,4

 

Lungimea funcțională a apeductelor şi reţelelor publice de distribuţie a apei

13 120,5

13 673,1

14 249,1

14 789,9

15 435,1

 

Modificări cauzate (diferența dintre seria revizuită și seria veche), km

Lungimea totală a apeductelor şi reţelelor publice de distribuţie a apei

38,0

40,0

45,7

91,0

174,3

 

Lungimea funcțională a apeductelor şi reţelelor publice de distribuţie a apei

38,0

40,0

45,7

77,5

147,4

 

Modificări cauzate (diferența dintre seria revizuită și seria veche), %

 

Lungimea totală a apeductelor şi reţelelor publice de distribuţie a apei

0,3

0,3

0,3

0,6

1,1

 

Lungimea funcțională a apeductelor şi reţelelor publice de distribuţie a apei

0,3

0,3

0,3

0,5

1,0

 

De asemenea, în urma revizuirii au suportat majorări și datele pentru volumul de apă captat din totate sursele și volumul de apă furnizat tuturor consumatorilor (Tabelul 3).

Tabelul 3. Impactul revizuirii asupra volumului de apă captat din toate sursele și volumului de apă furnizat consumatorilor, 2016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

Serie veche, mii

Volumul de apă captat din toate sursele

131 584,4

131 161,4

131 274,4

133 216,4

134 567,9

Volumul de apă furnizat consumatorilor

84 016,2

86 076,5

89 073,1

91 683,3

93 969,7

Serie revizuită, mii

Volumul de apă captat din toate sursele

131 623,4

131 202,1

131 322,2

133 291,1

134 698,1

Volumul de apă furnizat consumatorilor

84 055,2

86 117,2

89 128,6

91 755,4

94 105,8

Modificări cauzate (diferența dintre seria revizuită și seria veche), mii

Volumul de apă captat din toate sursele

39,0

40,7

47,8

74,7

130,2

Volumul de apă furnizat consumatorilor

39,0

40,7

55,5

72,1

136,1

Modificări cauzate (diferența dintre seria revizuită și seria veche), %

Volumul de apă captat din toate sursele

0,03

0,03

0,04

0,06

0,10

Volumul de apă furnizat consumatorilor

0,05

0,05

0,06

0,08

0,14

Datele revizuite vor fi publicate, conform Calendarului de diseminare, în comunicatul de presă pe data de 25 mai și în Banca de date pe 15 iulie.

 

Notă:

Formularul statistic „Funcționarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare se prezintă de către întreprinderile cu orice formă de proprietate, care au în gestiune sisteme publice de alimentare cu apă şi de canalizare ce livrează apă consumatorilor pentru necesităţi menajere şi care efectuează colectarea şi evacuarea apelor uzate.

Persoană de contact:

Nadejda Cojocari
șef al direcției statistica serviciilor sociale
tel. 067 770 011


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER