Direcția juridică și resurse umane

Misiunea

Direcția are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Biroului Naţional de Statistică prin promovarea şi implementarea unui management eficient în domeniul juridic şi al resurselor umane în cadrul Biroului.

Funcțiile de bază:

  • Elaborarea sau participarea la elaborarea, avizarea (analizarea efectuarea expertizei juridice) a proiectelor de acte normative ale Guvernului și a altor acte normative de ordine interioară elaborate de BNS.
  • Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal.
  • Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul de competenţă juridic şi a procedurilor de personal.
  • Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul BNS.
  • Reprezentarea în modul stabilit a drepturilor şi intereselor BNS atât în instanţele judecătoreşti, cât şi în raport cu alte organe ale administraţiei publice din ţară şi peste hotare.