Secția statistica agriculturii

Cuprins:
Secția statistica agriculturii

Misiunea

Misiunea Secţiei constă în organizarea şi realizarea statisticii agriculturii pe baza metodologiei unice, adecvate celei utilizate în practica internaţională, în special a Uniunii Europene şi condiţiilor social-economice ale ţării.

Funcțiile de bază:

  • Elaborarea metodologiilor cercetărilor statistice exhaustive şi de calcul a indicatorilor statistici;
  • Organizarea şi efectuarea cercetărilor statistice exhaustive ;
  • Participarea la organizarea  Recensămîntului general agricol;
  • Efectuarea calculelor în domeniile statistice: agricultură, economia vînatului, silvicultură, piscicultură;
  • Coordonarea efectuării lucrărilor de diseminare a informaţiei;
  • Participarea la elaborarea şi implementarea clasificatoarelor şi nomenclatoarelor naţionale utilizate;
  • Participarea la elaborarea şi realizarea programelor şi strategiilor naţionale;
  • Elaborarea proiectelor hotărîrilor ale Guvernului şi pregătirea avizelor la proiecte de legi, hotărîri de Guvern, alte acte normative;
  • Asigurarea realizării statisticii regionale în domeniile agriculturii;
  • Participarea la colaborarea BNS cu organisme internaţionale.