Şedinţa Consiliului Coordonator al proiectului STATREG

Şedinţa Consiliului Coordonator al proiectului STATREG

La data de 15 iulie 2015 a avut loc  a doua şedinţă a Consiliului Coordonator al proiectului  ”Îmbunătăţirea statisticii regionale în Republica Moldova” (STATREG) la care a fost aprobat primul raport intermediar.

Liderul echipei, José Cervera, a prezentat activităţile desfăşurate de la începutul proiectului cît şi cele care urmează a fi implementate. Expertul în domeniul conturilor regionale, Jean Paul BLANDINIERES  a recapitulate concluziile cu privire la evaluarea situaţiei actuale a statisticii regionale şi priorităţile pentru asistenţa tehnică în continuarea proiectului. Expertul în domeniul consolidării capacităţilor, Liliana Lucaciu, a descris activităţile desfăşurate şi evenimentele organizate pentru evaluarea şi  îmbunătăţirea capacităţii utilizatorilor (în special Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţiile de Dezvoltare Regională) de a utiliza în mod eficient statisticile în procesul de elaborare a politicilor regionale.

La reuniunea prezidată de către directorul general al BNS, dna Lucia SPOIALĂ, au participat reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerului Economiei, Finanţelor şi Cancelariei de Stat, precum şi reprezentanţi ai Agenţiilor de Dezvoltare Regională. Donatorii internaţionali au fost reprezentaţi de către Delegaţia UE, GIZ (Germania), PNUD,  Ambasadele României şi Suediei.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER