Seminar de instruire privind pregătirea pentru Recensămîntul general agricol

Seminar de instruire privind pregătirea pentru Recensămîntul general agricol

Biroul Naţional de Statistică organizează în perioada 31 ianuarie – 04 februarie curent seminarul de instruire pentru şefii organelor teritoriale de statistică şi a responsabililor de recensămînt privind efectuarea Recensămîntului general agricol din 2011 (RGA). La seminar participă Mark Miller, expert al Departamentului Agricultură a SUA.

În cadrul seminarului vor fi discutate subiecte ce ţin de principiile metodologice şi organizatorice de bază privind efectuarea primului recensămînt general agricol în ţară; examinarea chestionarelor RGA şi instrucţiunilor de completare a acestora pentru asigurarea obţinerii informaţiei autentice privind situaţia în agricultură şi sectorul rural în corespundere cu standardele FAO (Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a ONU) şi normele UE (Uniunii Europene). De asemenea, de către expertul Departamentului Agricultură a SUA, dl Mark Miller, va fi prezentată experienţa SUA în acest domeniu.

Organizarea în premieră în Republica Moldova a Recensămîntului general agricol are loc în conformitate cu Hotărîrile de Guvern nr. 992 din 03.09.2007 şi nr. 371 din 06.05.2010. Primul RGA se va desfăşura în perioada 15 martie-15 aprilie 2011. La nivel naţional RGA este organizat şi coordonat de către Comisia republicană pentru recensămîntul general agricol.

Scopul acestei acţiuni este determinarea potenţialului agricol al ţării în vederea asigurării dezvoltării agriculturii şi prosperării satului. Datele obţinute în cadrul RGA vor permite de a cunoaşte mai bine:

a) care sînt problemele reale ale producătorilor agricoli şi ale satului;

b) de ce ajutor are nevoie producătorul agricol şi satul, inclusiv la:

          • cultivarea terenurilor agricole şi creşterea animalelor agricole;
          • păstrarea, prelucrarea şi vînzarea produselor agricole;
          • asistenţă în dezvoltarea serviciilor şi infrastructurii satului;
          • antrenarea populaţiei apte de muncă în activităţile economice etc.

Informaţia colectată în cadrul RGA va servi autorităţilor publice centrale şi locale bază sigură pentru elaborarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a agriculturii şi sectorului rural.

Recensămîntul general agricol va cuprinde toţi producătorii agricoli – proprietari, utilizatori, cei care arendează terenuri agricole sau deţin animale agricole: întreprinderi agricole, gospodării auxiliare ale întreprinderilor neagricole, gospodării ţărăneşti, gospodării ale populaţiei, întovărăşiri pomilegumicole etc.

Recensămîntul în Republica Moldova va fi realizat cu asistenţa financiară şi tehnică a SIDA (Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Suediei), UE, România, SUA, FAO.

Persoană de contact:

Ala Pâslariuc,
şefa secţiei diseminare a informaţiei şi relaţii cu publicul
tel. 40 30 51


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER